Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Lietuvių literatūra>Simono Stanevičius kūryba

Simono Stanevičius kūryba

  
 
 
12345
Aprašymas

Gyvenimo ir asmens bruožai. Literatūrinė ir kultūrinė veikla. "Šlovė Žemaičių". Pasakėčios. Kompozicija. Poetinė kalba. Eilėdara. Meniškumas.

Ištrauka

Simonas Stanevičius – talentingas poetas, tautosakininkas, filologas ir istorikas, visuo-menininkas švietėjas, vienas iš aktyviausių XIX a. pradžios, ypač trečiojo dešimtmečio, lietuvių kul-tūrinio - literatūrinio gyvenimo veikėjų. Jo literatūrinis palikimas palyginti negausus, bet įvairus –savo naujomis idėjomis, pažiūromis ir pozityviu įnašu domina ne tik literatūros istorikus bei tautosa-kininkus, bet ir kalbininkus, lietuvių mitologijos ir istoriografijos tyrinėtojus.
*
Gyvenimo ir asmens bruožai . Simonas Stanevičius gimė 1799 m. smulkiųjų bajorų šei-moje, Kanopėnuose (dabar Raseinių rajonas), arti Viduklės.Gimimo mėnuo ir diena nežinoma. Tėvai buvo neturtingi ir vaikų leisti į mokyklą negalėjo.
Simonas, dirbdamas namų mokytoju, 1821m. baigė vieną geriausių to meto Lietuvos mokyklų – Kražių gimnaziją .
1822 m. Stanevičius įstojo į Vilniaus universiteto Literatūros ir laisvųjų menų fakulte-tą, kur studijavo klasikinę filologiją ir naująsias kalbas bei lenkų, prancūzų, vokiečių, rusų literatū-ras. Jau studijų metais Stanevičius įsijungė į lietuvių studentų veiklą, pasireiškė kaip poetas, lietuviš-kų leidinių rengėjas. Universitetą baigė1826 m. filosofijos kandidato laipsniu.
Baigęs universitetą, Stanevičius kelerius metus gyveno Vilniuje ir, užsidirbdamas duo-ną privačiomis pamokomis, rengė lituanistinius leidinius. Manoma, kad čia jis išgyveno ligi 1829 m.
Persikėlęs į Žemaitiją, poetas bendradarbiavo su J.Pliateriu. Stanevičius talkininkavo Pliateriui, gilinosi į lituanistiką, kaupė leidinius, rankraščius, dokumentus apie Lietuvos istoriją ir lietuvių kalbą. Stanevičius palaikė ryšius su kitais to meto lietuvių kultūros veikėjais. Mirus J. Pliate-riui, poetas kurį laiką gyveno Raseiniuose, vėliau Stempliuose, netoli Švėkšnos. Mirė džiova 1848 m. kovo 10d. Palaidotas Švėkšnoje. Kapas nesurastas.
Iš įvairių šaltinių žinoma, kad Stanevičius buvo veržlus, energingas, labai darbštus ir gabus. Nors pačiam reikėjo užsidirbti duoną, jis atkakliai siekė mokslų. Gimnazijoje pavyzdingai at-liko korepetitoriaus pareigas ir gerai mokėsi. Aukštesnėse klasėse už stropumą bei gerą elgesį buvo įrašytas į mokyklos aukso knygą.
Poetas visą savo gyvenimą buvo labai darbštus, atsidėjęs lituanistinėms studijoms. Jis išleido keletą darbų, turėjusių didelės reikšmės lietuvių tautos kultūrai. Visa jo veikla tikslinga ir ge-rai apgalvota.
Savo ideologija Stanevičius – šviečiamojo amžiaus žmigus, demokratas. Jis kūrė liau-džiai, žadino socialinius, nacionalinius ir moralinius jausmus. Spausdintu žodžiu švietė liaudį. Kaup-damas, tyrinėdamas ir populiarindamas liaudies dvasinės kultūros paminklus, ugdė pagarbą darbo žmogui.
Literatūrinė ir kultūrinė veikla. Stanevičius buvo poetas, kultūros darbininkas ir moks-lininkas. Jo literatūrinių kūrinių yra išlikę tik odė "Šlovė Žemaičių" ir šešios pasakėčios: "Lapė ir juodvarnis", "Lapė ir žąsis", "Žmogus ir levas", "Aitvarai", "Arklys ir meška", "Erelis, karalius paukščių, ir gudrybė karaliuko".
Kultūrinėje veikloje svarbiausia yra lietuviški leidiniai. Dar studijuodamas Stanevičius perspausdino senųjų raštų ir išvertė knygelių. 1823 m. išleido dvi knygeles ištraukų iš M.Daukšos "Postilės" su orginalia prakalba, kurioje aukštinama gimtoji kalba.
Stanevičius domėjosi tautosaka, buvo užrašęs apie 150 dainų. Atrinkęs gražiausias, 1829 m. išleido trisdešimties liaudies dainų rinkinį "Dainos Žemaičių".
"Šlovė Žemaičių". Šiame kūrinyje skelbiamas lietuvių tautos atgimimas. Odė buvo su-kurta 1823 m. rugpjūčio 3 d. Tai buvo lietuvių kultūrinio ir literatūrinio gyvenimo pakilimo laikotar-pis.
Odėje poetas išreiškė drąsias lietuvių tautos nacionalinio atgimimo idėjas, paneigė tuo metu vyravusią nuomonę, kad lietuviai esanti nykstanti tauta, ir su patrijotiniu užsidegimu skelbė pa-sauliui, jog lietuvių tauta ne tik gyva, bet ir greitai išsikovosianti laisvę.
Mintis ir jausmus poetas reiškia kontrastiškais vaizdais. Kūrinio turinį sudaro trys Lie-tuvos istorijos laikotarpiai: prieš Lenkijos ir Lietuvos valstybių uniją, unija ("pražuvimo") ir XIX a. pradžia, poeto gyvenamasis metas ("atgijimas"). Tarp "pražuvimo" ir "atgijimo" laikų yra didžiau-sias kontrastas.
Stanevičius, vadindamas savo kūrinį "aukšta daina", aiškiai pasakė, kad rašo odę. Šį savotišką lietuvių šviesuomenės manifestą jis sukūrė klasikinės odės poetika: griežta forma, tiksliai išlaikytomis ketureilėmis strofomis, superliatyviais epitetais (galingiausias, stipriausias, šimtabalsis garsas). Bet odėje jau yra romantinio emocingumo. Ypač džiaugsmingai kalbama apie žemaičių su-tartinį darbą, jų didžiavimąsi savo tautos praetimi ir gimtosios kalbos meilę:
Tarp žemaičių vis atgijo
Garbė tėvų ir liežuvis
Meilė tarp jų išsiliejo,
Prasidžiugo ir lietuvis.
"Šlovė Žemaičių" buvo labai pamėgta jaunimo, kėlė jo patriotizmą.
Pasakėčios. Stanevičiaus pasakėčios susijusios su to meto liaudies gyvenimu, jos jaus-mais, nuotaikomis ir Lietuvos gamta. Pasakėčios "Žmogus ir levas", "Aitvarai", "Erelis, karalius paukščių, ir gudrybė karaliuko" net ir pavadintos žemaičių pasakomis, jų siužetai paimti iš tautosa-kos arba paties poeto sugalvoti. Tautosakiniu pasakojimu paremta geriausia ir gražiausia Stanevi-čiaus pasakėčia "Arklys ir meška". Pasakėčia pradedama alegorišku liaudies sunkios buities vaizda-vimu:
Ilsėjos pančiuos arklys ant žolyno žalio,
Minėjo vargus savo ir sunkią nevalią:
Kaip sunkiai vakar mėšlus per dieną vežiojo,
Kaip maž naktį teėdė ir maž temiegojo.
Pasakėčios "Arklys ir meška" poetinei kalbai būdingi sintaksiniai paralelizmai:
"Štai jau tek skaisti saulė ir lankos jau švinta,
Ir rasa nuo žolynų kaip sidabras krinta,-
Ir man jau reikės kelti ir prie darbo stoti,
Ir vėl ratus kaip vakar per dieną vežioti." ...

Rašto darbo duomenys
Tinklalapyje paskelbta2005-09-29
DalykasLietuvių literatūros referatas
KategorijaLiteratūra >  Lietuvių literatūra
TipasReferatai
Apimtis4 puslapiai 
Literatūros šaltiniai2
Dydis13.5 KB
AutoriusRima
Viso autoriaus darbų7 darbai
Metai2002 m
Klasė/kursas1
Švietimo institucijaKauno Technologijos Universitetas
Failo pavadinimasMicrosoft Word Simono Stanevicius kuryba [speros.lt].doc
 

Panašūs darbai

Komentarai

Komentuoti

 

 
[El. paštas nebus skelbiamas]

 
 
  • Referatai
  • 4 puslapiai 
  • Kauno Technologijos Universitetas / 1 Klasė/kursas
  • 2002 m
Ar šis darbas buvo naudingas?
Taip
Ne
0
0
Pasidalink su draugais
Pranešk apie klaidą