Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Lietuvių literatūra>Lietuvių literatūros namų darbai

Lietuvių literatūros namų darbai (62 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Antanas Miškinis

  Broliai. Aukštaitijos dvasia. Eilėraščiai. "Varnos prie plento". "Psalmės". Išvados.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2005-10-24
 • Antano Baranausko gyvenimas ir kūryba

  Antano Baranausko gyvenimas ir kūryba. Įvadas. Biografija. Kūryba. Išvados.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-01
 • Antano Baranausko gyvenimas ir kūryba (2)

  Antano Baranausko gyvenimas. Antano Baranausko kūryba. Anykščių šilelio atsiradimas ir jo analizė.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(11 puslapių)
  2011-04-28
 • B. Sruoga "Dievų miškas" (15)

  Kaip aš pradėjau skaityti "Dievų mišką"? Kiek laiko ir kokioje vietoje skaičiau? "Dievų miškas" – kūrinys apie. Kaip vertinu kūrinio kalbą, stilių? Kodėl tokį stilių autorius pasirinko? Labiausiai patikęs charakteris. Koks skirtumas tarp žmogaus, perskaičiusio "Dievų mišką", ir šio kūrinio neskaičiusio? Ar prilygsta šių laikų kalėjimai konclageriams ?
  Lietuvių literatūra, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-12-16
 • Detalus kūrinio atpasakojimas: "Altorių šešėly"

  Vinco Mykolaičio-Putino romano "Altorių šešėly" kūrinio turinio atpasakojimas. I dalis. Pirmieji mokslo metai. Antrieji metai seminarijoje. Tretieji mokslo metai. Atostogų metu. Ketvirtieji metai seminarijoje. Penktieji mokslo metai. Atostogos. II dalis. Kalnynų parapija. III dalis. Liudas grįžta į Lietuvą. Pabaiga.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-10-07
 • E. Baliutytė "Laiko įkaitė ir partnerė: lietuvių literatūros kritika 1945-2000"

  Knygos santrauka. Elenos Baliutytės knygos laiko įkaitė ir partnerė: lietuvių literatūros kritika 1945-2000 santrauka.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-11-17
 • Garsų pasaulis ir jo raiška Vinco Krėvės "Šiaudinėj pastogėj"

  Įvadas. Garsų semantinio lauko sakiniai: atrankos problemos ir statistika. Garsų semantinio lauko samprata ir ribų nustatymo problemos. Garsų semantinio lauko sakinių statistinė apžvalga. Garsų semantinio lauko žodžiai ir žodžių junginiai: statistika ir formalioji raiška. Žodžių ir žodžių junginių registras ir vartojimo dažnumas. Kalbos dalių analizė. Daiktavardžiai. Būdvardžiai. Prieveiksmiai. Veiksmažodžiai. Emocinės – ekspresinės kalbos dalys. Išvados. Literatūros sąrašas (5).
  Lietuvių literatūra, namų darbas(14 puslapių)
  2006-05-21
 • H. Radauskas. Rinkinys "Strėlė danguje"

  Henriko Radausko meniškumas eilėraščių rinkinyje "Strėlė danguje". Bendrieji tikslai, uždaviniai. Pasirinktų eilėraščių citatų nagrinėjimas. "Pavasaris". "Paprastos dainos". "Bronzinio Orfėjaus daina". "Atradimai". "Poetai arba Katastrofa". "Strėlė danguje". "Jūrininko iškeliavimas". "Mergaitė bėga į mišką". "Šventė parke". "Gėlė ir Vėjas". Lyginamoji analizė. Išvada.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-11
 • J. Aputis "Balta balta buvusio laiko dėmelė"

  Hermeneutinio rato principas interpretuojant Juozo Apučio noveles. Novelės aprašymas ir pagrindinio veikėjo prisiminimų analizė. Išvados.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-05-20
 • J. Glinskios "Grasos namai"

  Užduotis: pristatyti kūrinį pagal pateiktus aspektus. Juozo Glinskio dramos "Grasos namai" analizė. Juozas Glinskis. Veiksmo vietos ir laiko metaforiškumas. Absurdo estetika. Žiaurumo teatras. Pabaiga.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2011-06-15
 • J. Ivanauskaitė "Mėnulio vaikai" (2)

  Informacija apie knygos autorę Jurgą Ivanauskaitę, pagrindinė knygos mintis, analizė, pagrindinių veikėjų charakteristikos; knygos ištrauka.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(1 puslapis)
  2006-02-03
 • J. Marcinkevičius "Prometėjas"

  Justino Marcinkevičiaus "Prometėjo" monologų analizė. Įvadas. Justinas Marcinkevičius. Prometėjas. Keturi monologai. Išvados.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(3 puslapiai)
  2009-10-07
 • Jonas Basanavičius (4)

  Jono Basanavičiaus gyvenimas. Jono Basanavičiaus vaikystė. Mokykla. Maskvos universitetas. Medicinos fakultetas. Lietuviškas laikraštis "Aušra". J. Basanavičius rinko bulgarų tautosaką. Bulgarijos ordinas. Grįžimas namo. Basanavičius daug dirbo ir vargo Lietuvos labui. Laidotuvės.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-03-24
 • Jonas Biliūnas

  Jono Biliūno asmeninės savybės. Pirmieji J. Biliūno apsakymai. Brandžiausi kūriniai ("Ubagas", "Nemunu", "Kliudžiau", "Brisiaus galas"). Kūrybos bruožai. J. Biliūno nuotraukos.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-06-03
 • Jonas Biliūnas (2)

  Jono Biliūno biografija. Kūrybos bruožai: Publicistika, Poezija, Proza.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-06-08
 • Jonas Biliūnas (3)

  Gyvenimo ir kūrybos kelias. J.Biliūno kūrybos realizmas ir meniškumas. J.Biliūno kūryba ir lietuvių literatūra.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-06-10
 • Juozas Aputis (4)

  Juozas Aputis – novelistas. 1 klausimas. Apsakymų problematika. 2 klausimas. Laiko filosofija. 3 klausimas. Kaimo žmogus ir civilizacija. 4 klausimas. Blogio problema. 5 klausimas. Novelė "Šūvis po Marazyno ąžuolu".
  Lietuvių literatūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2011-02-18
 • Jurga Ivanauskaitė (2)

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti J. Ivanauskaitės knygoje "Švelnūs tardymai" esminius bruožus. Kokius respondentams užduoda autorė klausimus ir kodėl? Interviu Jurgos Ivanauskaitės gyvenimo keliuose. Interviu žanras ir ypatybės. Interviu rūšys. "Švelniai tardomi" respondentai ir jų pasirinkimas". Išvados.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(10 puslapių)
  2008-09-15
 • Jurgis Savickis (4)

  Jurgio Savickio gyvenimas ir kūryba. J. Savickio novelės. Jurgio Savickio novelė "Vagis". Novelė "Ūkininkai". Novelė "Motina". Novelė "Kaukės". Novelė "Ponia de Savigny". Neištikimybės faktas novelėje "Velnio šeinė katarinka". Novelė "Kapinėse". V. Kubilius teigia. K. Korsakas yra pasakęs. Jonas Grauža. Meilės supratimas. J. Savickio novelė "Sachara". Novelė "Didelė nuodėmė". Ištikimybės išbandymas novelėje "Palikimas". Novelė "Prabangos". Novelė "Vasaros kaitros". Novelė "Granatos skeveldra".
  Lietuvių literatūra, namų darbas(21 puslapis)
  2010-06-01
 • K. Donelaitis "Metai" (34)

  Kristijono Donelaičio poema "Metai". Būrų vaizdavimas.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(2 puslapiai)
  2008-01-25
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po