Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Lietuvių literatūra

Lietuvių literatūra (1931 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • V. Krėvė-Mickevičius "Skirgaila" (20)

  Skirgailos asmenybės analizė, charakteristika. Analizuojama Skirgailos asmenybė, keliami dvilypumo ir panašumo į Šekspyro Hamletą klausimai.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2010-09-09
 • V. Krėvė-Mickevičius "Skirgaila" (21)

  Vinco Krėvės dramos "Skirgaila" ištraukos interpretacija. Nagrinėjama ištrauka, Skirgailos ir Onos Duonutės dialogas, yra iš trečiosios dramos dalies "Palūžusios sielos".
  Lietuvių literatūra, interpretacija(1 puslapis)
  2010-11-11
 • V. Krėvė-Mickevičius "Skirgaila" (22)

  Vinco Krėvės tragedijos "Skirgaila" ištraukos interpretacija. Nagrinėjama ištrauka, Skurdulio ir Skirgailos dialogas apie Dievus.
  Lietuvių literatūra, interpretacija(1 puslapis)
  2011-05-26
 • V. Krėvė-Mickevičius "Skirgaila" (3)

  V. Krėvės dramos "Skirgaila" ištraukos interpretacija (Šviesiojo ir Tamsiojo vyrų dialogas).
  Lietuvių literatūra, interpretacija(1 puslapis)
  2006-04-12
 • V. Krėvė-Mickevičius "Skirgaila" (4)

  Vincas Krėvė-Mickevičius "Skirgaila". Ištraukos, kurioje Skirgaila kalba su kriviu Skurduliu, interpretacija.
  Lietuvių literatūra, interpretacija(1 puslapis)
  2007-05-08
 • V. Krėvė-Mickevičius "Skirgaila" (5)

  Rašinys pagal Vinco Krėvės-Mickevičiaus dramą "Skirgaila". Skirgailos paveikslas. Aprašomas Skirgailos charakteris, siekis atrasti kelią Lietuvai, kova su savimi ir aplinkiniais. Jo žiaurumas, kerštas ir dvasinis palūžimas.
  Lietuvių literatūra, rašinys(1 puslapis)
  2007-06-08
 • V. Krėvė-Mickevičius "Skirgaila" (6)

  Vincas Krėvė-Mickevičius "Skirgaila". Kūrinio analizė ir interpretacija. Tragizmas. Neoromantizmas. Situacija. Krikščionybė. Dvasinis ir moralinis žlugimas. Skirgaila - žmogus ir valdovas.
  Lietuvių literatūra, interpretacija(4 puslapiai)
  2007-06-25
 • V. Krėvė-Mickevičius "Skirgaila" (7)

  Vincas Krėvė-Mickevičius "Skirgaila". Kūrinio interpretacija. Valdovo ir žmogaus tragedija V. Krėvės "Skirgailoje".
  Lietuvių literatūra, interpretacija(2 puslapiai)
  2007-10-09
 • V. Krėvė-Mickevičius "Skirgaila" (8)

  Ištraukos iš Vinco Krėvės-Mickevičiaus dramos "Skirgaila" interpretacija. Ištraukoje nagrinėjamas Stardas (krivis) ir Jonas Skarbekas.
  Lietuvių literatūra, interpretacija(1 puslapis)
  2008-02-09
 • V. Krėvė-Mickevičius "Skirgaila" (9)

  Vincas Krėvės-Mickevičius "Skirgaila". Ištraukos analizė iš ketvirtosios dalies "Bedugnė", kur užkasamas karstas ir jame guli gyvas Keleris.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2008-04-09
 • V. Krėvė-Mickevičius "Skirgaila" ir Viljamas Šekspyras "Hamletas"

  Vinco Krėvės-Mickevičiaus istorinės dramos "Skirgaila" ir Viljamo Šekspyro tragedijos "Hamletas" palyginimas.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2010-09-20
 • V. Krėvė-Mickevičius "Skirgaila". V. Krėvė išaukština žmogų – vienišą, nesuprastą, maištingą

  Rašinys pagal V. Krėvės dramą "Skirgaila". Pagrindinis kūrinio herojus Skirgaila.
  Lietuvių literatūra, rašinys(2 puslapiai)
  2008-10-06
 • V. Krėvė-Mickevičius "Šarūnas"

  Vincas Krėvė-Mickevičius drama "Šarūnas". Rašinys pagal Vinco Krėvės dramą "Šarūnas".
  Lietuvių literatūra, rašinys(2 puslapiai)
  2008-03-19
 • V. Kubilius "Globalizacijos glėbyje"

  Teksto suvokimo užduotis. Klausimai ir atsakymai. Teksto tema. Pagrindinis probleminis klausimas, kurį autorius svarsto tekste. Ką autorius turi omeny teigdamas, kad J. Aisčio poetinė utopija virto realybe? Suformuluokite 2-3 pastraipos pagrindinę mintį. Kokia kultūra galėtų būti laikoma muziejiniu eksponatu? Kokia turėtų būti kultūra, kad ji nevirstų muziejiniu eksponatu? Kaip supratote pasakymą, kad "globalizacija išdžiovina dirvožemį, kuriame natūraliai auga kultūros želmenys"? Kokia tai meninė priemonė? Apie kokią kultūrų grupę kalba autorius 4-toje pastraipoje? Nurodykite dvi vidines grėsmes, kurios, autoriaus manymu, gali iškilti šiai kultūrų grupei. Kokį negatyvų kultūros reiškinį aptaria autorius 5-toje pastraipoje? Kokios kalbinės raiškos priemonės išsakomos tekste? Kokie kalbos kūrimo procesai turėtų vykti, kad būtų išvengta neigiamos kitų kalbų įtakos? Kodėl kai kurie žmonės linkę palikti savo šalį? Suformuluokite 7 pastraipos pagrindinę mintį. Literatūriniuose žaidimuose įprasta neigti tai, kuo dar neseniai buvo šventai tikėta". Remdamiesi literatūros istorijos ar savo patirtimi pateikite konkretų tokio reiškinio pavyzdį, pakomentuokite. Suformuluokite mintį, kurią netiesiogiai pasako autorius pateikdamas pavyzdį iš "Prūsų lietuvių balso". Savais žodžiais paaiškinkite pavadinimo prasmę. Teksto žanras.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(2 puslapiai)
  2008-09-23
 • V. Kudirka "Labora!"

  Vinco Kudirkos eilėraščio "Labora!" interpretacija.
  Lietuvių literatūra, interpretacija(2 puslapiai)
  2006-03-14
 • V. Kudirka "Labora!" (2)

  Vinco Kudirkos eilėraščio "Labora!" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2007-05-04
 • V. Kudirka "Varpas"

  V. Kudirkos kūryba ir veikla. Varpas. Labora. Žagaras.
  Lietuvių literatūra, rašinys(3 puslapiai)
  2005-06-03
 • V. Kukulas "Vėjo birbynė"

  Valdemaro Kukulo knygos "Vėjo birbynė" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(4 puslapiai)
  2006-03-21
 • V. Mačernis "25 sonetas"

  Vytauto Mačernio "25 soneto" analizė ir interpretacija.
  Lietuvių literatūra, interpretacija(1 puslapis)
  2008-01-13
 • V. Mačernis "Antroji vizija"

  V. Mačernio II-osios "Vizijų" dalies interpretacija.
  Lietuvių literatūra, interpretacija(2 puslapiai)
  2006-05-10
Puslapyje rodyti po