Šperos.lt > Literatūra > Lietuvių literatūra > Lietuvių literatūros testai
Lietuvių literatūros testai

(5 darbai)

A. Škėma "Balta drobulė" (5)Teksto suvokimo testas 10 klasei pagal Antano Škėmos "Balta drobulė". 10 klausimų su atsakymais. Kaip suprantate teksto pavadinimą? Suformuluokite šio teksto temą. Kokios problemos keliamos kūrinyje? Apibūdinkite veikėjo būseną. Su kuo lygina savo gyvenimą Garšva? Kodėl? Argumentuokite. Kokia prasmę tekste turi veikėjo gėrimas? Argumentuokite. Kodėl Antanas Garšva kalba apie poetus ir jų mirtį? Kaip tai susiję su juo? Pagrindinė teksto mintis. Remdamiesi kontekstu parašykite, kas Garšvai padeda išgyventi svetimame mieste? Kodėl pagrindinis veikėjas save menkina? Skaityti daugiau
Jonas Biliūnas (5)20 klausimų testas apie Jono Biliūno biografiją ir kūrybą. Skaityti daugiau
Vincas Krėvė-Mickevičius (2)10 klausimų testas su pateiktais atsakymais apie Vincą Krėvę. Skaityti daugiau
Vincas Krėvė-Mickevičius (5)20 klausimų testas apie Vincą Krėvę—Mickevičių. Skaityti daugiau
Vincas Krėvė-Mickevičius (6)20 klausimų testas: Vinco Krėvės biografijos, kūrybos ir kūrybos bruožai. Skaityti daugiau