Šperos.lt > Literatūra > Lietuvių literatūra > Lietuvių literatūros pristatymai
Lietuvių literatūros pristatymai

(119 darbai)

5 žymiausi Lietuvos švietėjaiPowerPoint pristatymas. Martynas Mažvydas. Mikalojus Daukša. Konstantinas Sirvydas. Kristijonas Donelaitis. Antanas Strazdas. Skaityti daugiau
A. Škėma "Balta drobulė" (18)PowerPoint pristatymas. Antano Škėmos romano "Balta drobulė" pristatymas. Antanas Škėma. "Balta drobulė. Pavadinimas. Kūrinio žanras. Romano kompozicija. Stilistiniai sluoksniai. Kūrinio erdvė. Kūrinio laikas. Romano kontekstai. Antanas Garšva. A. Garšva - liftininkas. A. Garšva - poetas. A. Garšva - mylintis. A. Garšva - egzistencializmo žmogus. A. Garšva - ligonis. Problematika. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Antanas A. JonynasPowerPoint pristatymas. Biografija. Kūryba. Kūrybos bruožai. Apdovanojimai. Sentimentalus romansas. Darbas iliustruotas nuotraukomis (5 skaidrės). Skaityti daugiau
Antanas BaranauskasPowerPoint pristatymas. Antanas Baranauskas. Biografija. Vieta lietuvių literatūroje. Nuotraukos iš muziejaus rinkinių (8). Skaityti daugiau
Antanas Baranauskas (2)PowerPoint pristatymas. Biografija. Bibliografija. Skaityti daugiau
Antanas Baranauskas (4)PowerPoint pristatymas. Antanas Baranauskas. Antano Baranausko kūryba. Kiti nuopelnai. Paminklas Antanui Baranauskui. Skaityti daugiau
Antanas Miškinis (3)PowerPoint pristatymas. Biografija. Kūryba. Bibliografija. Laimėjimas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Antanas Miškinis (4)PowerPoint pristatymas. Apie Antaną Miškinį. Svarbiausi gyvenimo faktai. Kūryba. Miškinio kūrybai būdinga. Skaityti daugiau
Antanas ŠkėmaPowerPoint pristatymas. Gyvenimo kelias. Asmenybė. Kūrybos bruožai. Kūriniai. Skaityti daugiau
Antanas Škėma "Balta drobulė". Simbolių kalba A. Škėmos romane "Balta drobulė"PowerPoint pristatymas. Simboliai. Spalvos. Simbolių rūšys. Skaityti daugiau
Antanas Škėma (2)PowerPoint pristatymas. Biografija. Kūryba. Kūrybai būdinga. Kūrybos tikslas. Kūrybos temos. Kūryboje keliamos problemos. Vaizdavimo objektai. Veikėjo santykis su aplinka. Kūryba. Kūrybos forma. Kas padeda suprasti A.Škėmos kūrybą. "Balta drobulė". Kompozicija. Veikėjai. Idėjos. Vertybės. Skaityti daugiau
Antanas VienažindysPowerPoint pristatymas. Antanas Vienažindys. Netektis. Prieštaringa asmenybė. Eilėraščiai apie tremtį. Kūryba. Literatūros tradicija. Lyrinis poetas. Gamta poeto kūryboje. Prisimenama ir dabar. Skaityti daugiau
Antanas Vienažindys (2)PowerPoint pristatymas. Šeima. Gyvenimas iki 1876 metų. Gyvenimas Laižuvoje. Kūrybos bruožai. Keletas faktų apie kūrybą. Kūrybos bruožai. Keletas faktų apie kūrybą. Nuopelnai. A. Vienažindžio kapas Laižuvoje. Laižuvos Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla. Pristatymo kalba (1 psl). Darbas iliustruotas paveikslėliais (6). Skaityti daugiau
Atplėšti nuo tėvynės, bet išlikę...PowerPoint pristatymas. Apie tremtį. Įžanga. Tremtinių paskirstymas pagal Lietuvos apskritis ir tremties vietas. Pagrindiniai sovietinio genocido, vykdyto prieš Lietuvos gyventojus, skaičiai. Išlikusios nuotraukos iš tremtinių gyvenimo. Skaityti daugiau
Balys SruogaPowerPoint pristatymas. Balys Sruoga. Gyvenimas ir kūryba. "Milžinų paunksmė". "Dievų miškas". Skaityti daugiau
Balys Sruoga (2)PowerPoint pristatymas. Balys Sruoga. Gyvenimo faktai. Asmenybės bruožai. Pasaulėžiūra. Kūryba. Kūrybos bruožai. Pagrindiniai kūriniai. Sąvokos. Išvados. Skaityti daugiau
Balys Sruoga (3)PowerPoint pristatymas. Svarbiausi biografijos faktai. Lyrika. "Dievų miškas". "Milžino paunksnė". Skaityti daugiau
Balys Sruoga (5)PowerPoint pristatymas. Biografija. Balys Sruoga ir jo žmona. Asmenybė. Talentai. "Dievų miškas". Istorinė situacija Lietuvoje. Štuthofas (Stutthof). Rašytojas lageryje. Sugrįžimas. Kūrinio įvertinimas. Kūrinio ypatumai. Problematika. Kūrinio žanras. Stilius. Juoko prasmė. Kūrinio reikšmė. Skaityti daugiau
Balys Sruoga (6)PowerPoint pristatymas. Biografija. Asmenybė. Talentai. "Dievų miškas". Štuthofas (Stutthof). Rašytojas lageryje. Sugrįžimas. Kūrinio įvertinimas. Skaityti daugiau
Balys Sruoga (7)PowerPoint pristatymas. Poetas. Simbolistinės literatūros kūrėjas. Prozininkas. Dramaturgas. Biografija. Balys Sruoga. Asmenybė. Balio Sruogos talentai. Balys Sruoga - poetas. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. Kūryba. Simbolizmas lietuvių literatūroje. Simbolistinis eilėraštis. Lietuvių simbolistai. Balys Sruoga - prozininkas. Dievų miškas. Štuthofas. Balys Sruoga lageryje. Balys Sruoga - dramaturgas. Iš V. Daugirdaitės-Sruogienės prisiminimų. Apibendrinimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (8). Skaityti daugiau
...