Šperos.lt > Literatūra > Lietuvių literatūra > Lietuvių literatūros kursiniai darbai
Lietuvių literatūros kursiniai darbai

(13 darbai)

Beasmeniai sakiniai Bitės Vilimaitės "Mergaitės romane"Įvadas. Beasmenio sakinio samprata, jo požymiai. Beasmenio sakinio sąvoka ir klasifikacija. Probleminiai beasmenių sakinių atvejai. Beasmeniai sakiniai Bitės Vilimaitės "Mergaitės romane". Išvados. Skaityti daugiau
Bibliniai simboliai Justino Marcinkevičiaus lyrikojeĮvadas. Pagrindiniai Biblijos ir lyrikos santykio variantai. Biblijos teksto tapatumas. Biblija ir kūrėjo motyvas. Išvados. Skaityti daugiau
Birutės Pūkelevičiūtės romano "Naujųjų metų istorija" problematika.Įvadas. Kūrinio struktūra. Loginis kūrinio sluoksnis. Vaizdinis kūrinio sluoksnis. Veikėjai. Fabula. Kūrinio laikas ir erdvė. Išvados. Skaityti daugiau
Dekonstrukcija Ramūno Kasparavičiaus romanuose "Keturių sesučių darželis" ir "Lietuvių laimos teismas"Įvadas. Ramūno Kasparavičiaus romanai "Keturių sesučių darželis" ir "Lietuvių Laimos teismas" - dekonstrukcinio pobūdžio tekstai. Interteksto vaidmuo R. Kasparavičiaus romanuose. Metatekstualumas, autoriaus figūra ir kiti R. Kasparavičiaus tekstų dekonstrukciniai elementai. Išvados. Skaityti daugiau
Konceptualiosios melo metaforos lietuvių pasaulėvaizdyjeĮvadas. Konceptualiosios melo metaforos samprata. Konceptualiosios melo metaforos lietuvių kalbos grožinėje literatūroje pavyzdžių analizė. Melas - daiktas. Melas - maistas. Melas - skystis. Melas - augalas. Melas - būtybė. Išvados. Skaityti daugiau
Kultūrinė panorama Jono Aisčio "Milfordo gatvės elegijose"Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti svarbiausias esė iškeltas kultūrines problemas. Žanrų sinkretizmas. Esė žanro raida. Elegijos žanro raida. "Milfordo gatvės elegijų" kultūrinė problematika. "Bendrosios mintys" – pagrindinės problemos. "Bendruomenės mišių" religiniai ir literatūriniai atspindžiai. "Atspara" – atsispyrimas prieš griaunančią, vergiančią ir naikinančią galybę. "Don Juanas ir Niekšybė" – metaforizuota visuomenės degradacija. "Valpurgijų nakties" prasmė. Svarbiausi kultūriniai aspektai "Epiloge". Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių literatūros istorijos mitai: Alfonso Nykos-Niliūno versijaĮvadas. Nesupratimo šešėlis: Maironis. Laisvojo kalinio situacija: Vincas Mykolaitis-Putinas. Didžioji lietuvių literatūros reforma: Jurgis Savickis. Skaityti daugiau
Liūnė Sutema: ugnies ir vandens metaforos kūrybojeUgnies ir vandens metaforos Liūnės Sutemos kūryboje. Įvadas. Darbo tikslas - atrasti ir išanalizuoti poetės kuriamus simbolius bei konceptualias metaforas konkrečiuose eilėraščiuose, išplėsti poetei būdingų metaforų ir simbolių tyrimą. Gyvybė ir mirtis vandenyje. Gyvybės ir mirties priešprieša poemų rinkinyje "Vendeta". Šventasis vanduo. Ugnies metaforos ir simboliai. Naikinanti, kurianti, amžinoji. Išvados. Skaityti daugiau
Metalai bei mineralai Juditos Vaičiūnaitės kūrybojeĮvadas. Juditos Vaičiūnaitės kūrybos deimantai. Trumpa temų diferenciacijos apžvalga Juditos Vaičiūnaitės kūryboje. Metalai bei mineralai literatūros kontekste. Auksinės bei sidabrinės Juditos Vaičiūnaitės eilės. Pabaigos žodis. Skaityti daugiau
Romantinė ironija A. Jonyno ir H. Radausko poezijojeĮvadas. Henrikas Radauskas. Biografija. Kūryba. Antanas Jonynas. Biografija. Kūryba. Romantizmo bruožai, romantikų požiūris į kūrybą. Ironija. Romantinė ironija. Romantinė ironija H. Radausko eilėraščiuose. Eilėraščiai iš rinkinio "Fontanas". "Statula". "Panelei, kurios nėra". "Orchidėjos ugny". "Senmergė". Eilėraščiai iš rinkinio "Strėlė danguje". "Kelionė į pragarą". "Krautuvėlės pardavėja". Iš eilėraščių rinkinio "Žiemos daina". "Monologai". "Saulėlydis". Iš eilėraščių rinkinio "Žaibai ir vėjai". "Karšta diena". Antanas Jonynas. "Jaunystė mano nuotaka". "Jaunystė praeina". "Galbūt , ne meilė". "Kaip vandens lelija". "Laukinukė". "Mylimai ". H. Radausko ir A. Jonyno eilėraščių lyginamoji analizė. Skaityti daugiau
S. Poisson "Šmogus". Šmogaus ir žmogaus skirtis Saros Poisson novelių knygoje "Šmogus"Šmogaus ir žmogaus skirtis Saros Poisson (Rasos Čergelienės) novelių knygoje "Šmogus". Įvadas. Darbo tikslas – atrasti ir apibūdinti skirtį, kilusią tarp žmogaus ir šmogaus. Bruožų, būdingų žmogui ir šmogui sugretinimas. Santykis su kitais. Išvados. Skaityti daugiau
Vilties (tikėjimo) semantika rašytojų lietuvių literatūros poezijojePratarmė. Įvadas. Žodžio reikšmė. Nominacija. Reikšmės komponentinė struktūra ir komponentinė analizė. Semantiniai komponentai ir jų rūšys. Derivacinė vertė. Komponentinė analizė. Žodžio viltis (:tikėjimas) analizė n-rašytojų lietuvių literatūros poezijoje Teigiamas vilties (:tikėjimo) atspalvis. Neigiamas vilties (:tikėjimo) atspalvis. Opozicija: viltis – neviltis. Žodžio neviltis (:netikėjimas) apžvalga. Bendra schema. Išvados. Skaityti daugiau
Virtualus literatūrinis Lietuvos gyvenimas ir jo ypatumaiĮvadas. Virtualus Lietuvos literatūrinis gyvenimas. Virtualių literatūrinių svetainių tikslai. Asmens literatūrinio suvokimo lavinimo sistema. Bendra tvarka ir taisyklės. Išvados. Skaityti daugiau