Šperos.lt > Literatūra > Lietuvių literatūra
Lietuvių literatūra

(1931 darbai)

"Anykščių šilelis" – giesmė apie Lietuvos gamtąRašinys Antano Baranausko poemos "Anykščių šilelis" tema. Miško aprašymas. Lyrinis įsijautimas poemoje. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumasKazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" folkloriškumas. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (10)Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" folkloriškumo bruožai. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (11)Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" folkloriškumo bruožai. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (12)Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" folkloriškumo bruožai. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (13)Kazio Borutos "Baltaragio malūno" folkloriškumas. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (15)Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" folkloriškumas. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (16)Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" folkloriškumas. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (2)Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" folkloriškumas. Kūrinyje vaizduojamos dvi romano plotmės-žemė ir požemis, savotiška gėrio ir blogio kova. Veikėjų aprašymai. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (3)Planas: Įžanga. Dvi romano vaizdavimo plotmės. Dėstymas. Sakmiškas paslaptingumas, dainiškasis tyrumas, jausmų tikrumas. Velnio pasaulis: Pinčuko buveinė, išvaizda, pavidalai; Pinčuko galios; Santykiai su žmonių pasauliu; Pinčuko kerštas – nuoskaudos, meilės ar prigimties išdava? Etnografiniai romano vaizdai. Tautosakiška meilės istorija. Jurga – kaip dainų mergelė; Girdvainio paveikslo ypatumai; Sužadėtinių santykiai, bendravimas; Ar Jurgos ir Girdvainio meilės baigtis tautosakiška? Pabaiga. Realistinės ir folkloriškos plotmės sąlydis – romano grožio prielaida. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (4)Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" folkloriškumas. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (5)Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" folkloriškumas. Kūrinys apie liaudies dvasinį grožį ir išdidumą, parašytas pasinaudojant pasakų motyvais, tačiau kartu išlaikant ir realų, tikrovišką pagrindą, veikėjus piešiant sodriai realistiškai psichologinėje - buitinėje plotmėje, juos ryškiai individualizuojant. Darbe analizuojama: sakmiška romano linija. Romano siužeto pagrindas. Bernelio ir mergelės santykiai. Tėvo ir dukros santykiai. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (6)Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" folkloriškumas. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (7)Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" folkloriškumas. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (8)Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" folkloriškumo bruožai. Skaityti daugiau
"Baltaragio malūno" folkloriškumas (9)Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" folkloriškumas. Skaityti daugiau
1880-1918 metų laikotarpio literatūros apžvalgaXIX amžiaus pabaiga. – XX amžiaus pradžia. Pirmieji laikraščiai. Naujoji beletristika ir poezija. P. Vileišis. "Aušra". "Varpas". "Tėvynės Sargas". Lazdynų Pelėda. Šatrijos Ragana. Jonas Biliūnas. Antanas Vienuolis. Bronius Laucevičius. Julius Janonis. Vaižgantas. Vydūnas. Skaityti daugiau
5 žymiausi Lietuvos švietėjaiPowerPoint pristatymas. Martynas Mažvydas. Mikalojus Daukša. Konstantinas Sirvydas. Kristijonas Donelaitis. Antanas Strazdas. Skaityti daugiau
A. Baranauskas - ne tik poetas, bet ir kalbotyrininkasĮvadas. Biografija. Nauja veikla. Darbų įkarštyje. Filologija - matematika. Išvados. Skaityti daugiau
A. Baranauskas "Anykščių šilelis"A. Baranausko "Anykščių šilelio" analizė. Anykščių šilelio grožis. Miško gyvenimo įvairovė. Nerimas dėl nuniokoto miško. Vaizdo emocingumas. Lyrinis apmąstymas. Žmogaus ir gamtos vienovė. Skaityti daugiau
...