Šperos.lt > Literatūra > Lietuvių literatūra > Lietuvių literatūros namų darbai
Lietuvių literatūros namų darbai

(62 darbai)

Antanas MiškinisBroliai. Aukštaitijos dvasia. Eilėraščiai. "Varnos prie plento". "Psalmės". Išvados. Skaityti daugiau
Antano Baranausko gyvenimas ir kūrybaAntano Baranausko gyvenimas ir kūryba. Įvadas. Biografija. Kūryba. Išvados. Skaityti daugiau
Antano Baranausko gyvenimas ir kūryba (2)Antano Baranausko gyvenimas. Antano Baranausko kūryba. Anykščių šilelio atsiradimas ir jo analizė. Skaityti daugiau
B. Sruoga "Dievų miškas" (15)Kaip aš pradėjau skaityti "Dievų mišką"? Kiek laiko ir kokioje vietoje skaičiau? "Dievų miškas" – kūrinys apie. Kaip vertinu kūrinio kalbą, stilių? Kodėl tokį stilių autorius pasirinko? Labiausiai patikęs charakteris. Koks skirtumas tarp žmogaus, perskaičiusio "Dievų mišką", ir šio kūrinio neskaičiusio? Ar prilygsta šių laikų kalėjimai konclageriams ? Skaityti daugiau
Detalus kūrinio atpasakojimas: "Altorių šešėly"Vinco Mykolaičio-Putino romano "Altorių šešėly" kūrinio turinio atpasakojimas. I dalis. Pirmieji mokslo metai. Antrieji metai seminarijoje. Tretieji mokslo metai. Atostogų metu. Ketvirtieji metai seminarijoje. Penktieji mokslo metai. Atostogos. II dalis. Kalnynų parapija. III dalis. Liudas grįžta į Lietuvą. Pabaiga. Skaityti daugiau
E. Baliutytė "Laiko įkaitė ir partnerė: lietuvių literatūros kritika 1945-2000"Knygos santrauka. Elenos Baliutytės knygos laiko įkaitė ir partnerė: lietuvių literatūros kritika 1945-2000 santrauka. Skaityti daugiau
Garsų pasaulis ir jo raiška Vinco Krėvės "Šiaudinėj pastogėj"Įvadas. Garsų semantinio lauko sakiniai: atrankos problemos ir statistika. Garsų semantinio lauko samprata ir ribų nustatymo problemos. Garsų semantinio lauko sakinių statistinė apžvalga. Garsų semantinio lauko žodžiai ir žodžių junginiai: statistika ir formalioji raiška. Žodžių ir žodžių junginių registras ir vartojimo dažnumas. Kalbos dalių analizė. Daiktavardžiai. Būdvardžiai. Prieveiksmiai. Veiksmažodžiai. Emocinės – ekspresinės kalbos dalys. Išvados. Literatūros sąrašas (5). Skaityti daugiau
H. Radauskas. Rinkinys "Strėlė danguje"Henriko Radausko meniškumas eilėraščių rinkinyje "Strėlė danguje". Bendrieji tikslai, uždaviniai. Pasirinktų eilėraščių citatų nagrinėjimas. "Pavasaris". "Paprastos dainos". "Bronzinio Orfėjaus daina". "Atradimai". "Poetai arba Katastrofa". "Strėlė danguje". "Jūrininko iškeliavimas". "Mergaitė bėga į mišką". "Šventė parke". "Gėlė ir Vėjas". Lyginamoji analizė. Išvada. Skaityti daugiau
J. Aputis "Balta balta buvusio laiko dėmelė"Hermeneutinio rato principas interpretuojant Juozo Apučio noveles. Novelės aprašymas ir pagrindinio veikėjo prisiminimų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
J. Glinskios "Grasos namai"Užduotis: pristatyti kūrinį pagal pateiktus aspektus. Juozo Glinskio dramos "Grasos namai" analizė. Juozas Glinskis. Veiksmo vietos ir laiko metaforiškumas. Absurdo estetika. Žiaurumo teatras. Pabaiga. Skaityti daugiau
J. Ivanauskaitė "Mėnulio vaikai" (2)Informacija apie knygos autorę Jurgą Ivanauskaitę, pagrindinė knygos mintis, analizė, pagrindinių veikėjų charakteristikos; knygos ištrauka. Skaityti daugiau
J. Marcinkevičius "Prometėjas"Justino Marcinkevičiaus "Prometėjo" monologų analizė. Įvadas. Justinas Marcinkevičius. Prometėjas. Keturi monologai. Išvados. Skaityti daugiau
Jonas Basanavičius (4)Jono Basanavičiaus gyvenimas. Jono Basanavičiaus vaikystė. Mokykla. Maskvos universitetas. Medicinos fakultetas. Lietuviškas laikraštis "Aušra". J. Basanavičius rinko bulgarų tautosaką. Bulgarijos ordinas. Grįžimas namo. Basanavičius daug dirbo ir vargo Lietuvos labui. Laidotuvės. Skaityti daugiau
Jonas BiliūnasJono Biliūno asmeninės savybės. Pirmieji J. Biliūno apsakymai. Brandžiausi kūriniai ("Ubagas", "Nemunu", "Kliudžiau", "Brisiaus galas"). Kūrybos bruožai. J. Biliūno nuotraukos. Skaityti daugiau
Jonas Biliūnas (2)Jono Biliūno biografija. Kūrybos bruožai: Publicistika, Poezija, Proza. Skaityti daugiau
Jonas Biliūnas (3)Gyvenimo ir kūrybos kelias. J.Biliūno kūrybos realizmas ir meniškumas. J.Biliūno kūryba ir lietuvių literatūra. Skaityti daugiau
Juozas Aputis (4)Juozas Aputis – novelistas. 1 klausimas. Apsakymų problematika. 2 klausimas. Laiko filosofija. 3 klausimas. Kaimo žmogus ir civilizacija. 4 klausimas. Blogio problema. 5 klausimas. Novelė "Šūvis po Marazyno ąžuolu". Skaityti daugiau
Jurga Ivanauskaitė (2)Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti J. Ivanauskaitės knygoje "Švelnūs tardymai" esminius bruožus. Kokius respondentams užduoda autorė klausimus ir kodėl? Interviu Jurgos Ivanauskaitės gyvenimo keliuose. Interviu žanras ir ypatybės. Interviu rūšys. "Švelniai tardomi" respondentai ir jų pasirinkimas". Išvados. Skaityti daugiau
Jurgis Savickis (4)Jurgio Savickio gyvenimas ir kūryba. J. Savickio novelės. Jurgio Savickio novelė "Vagis". Novelė "Ūkininkai". Novelė "Motina". Novelė "Kaukės". Novelė "Ponia de Savigny". Neištikimybės faktas novelėje "Velnio šeinė katarinka". Novelė "Kapinėse". V. Kubilius teigia. K. Korsakas yra pasakęs. Jonas Grauža. Meilės supratimas. J. Savickio novelė "Sachara". Novelė "Didelė nuodėmė". Ištikimybės išbandymas novelėje "Palikimas". Novelė "Prabangos". Novelė "Vasaros kaitros". Novelė "Granatos skeveldra". Skaityti daugiau
K. Donelaitis "Metai" (34)Kristijono Donelaičio poema "Metai". Būrų vaizdavimas. Skaityti daugiau
...