Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Lietuvių literatūra>Lietuvių literatūros analizės

Lietuvių literatūros analizės (560 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lapino paveikslas V. Krėvės-Mickevičiaus apsakyme "Skerdžius" (18)

  Vinco Krėvės-Mickevičiaus apsakymo "Skerdžius" analizė. Lapino paveikslas.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2007-10-23
 • Lapino paveikslas V. Krėvės-Mickevičiaus apsakyme "Skerdžius" (19)

  Vinco Krėvės-Mickevičiaus apsakymo "Skerdžius" analizė. Lapino paveikslas.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2007-10-23
 • Lapino paveikslas V. Krėvės-Mickevičiaus apsakyme "Skerdžius" (7)

  Vinco Krėvės-Mickevičiaus apsakymo "Skerdžius" pagrindinio veikėjo Lapino charakteristika.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2006-11-25
 • Lazdynų Pelėda "Motulė paviliojo"

  Darbas pavadinimu: "Psichologizmas arba jo nebuvimas Lazdynų Pelėdos (Sofijos Ivanauskaitės-Pšibliauskienės) apsakyme "Motulė paviliojo". Lazdynų Pelėdos kūrinio "Motulė paviliojo" analizė psichologizmo raiškos aspektu.
  Lietuvių literatūra, analizė(6 puslapiai)
  2008-01-24
 • Lazdynų Pelėda "Motulė paviliojo" (2)

  Lazdynų Pelėdos apsakymo "Motulė paviliojo" probleminė analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(6 puslapiai)
  2008-05-20
 • Lazdynų Pelėda "Stebuklingoji tošelė"

  Lazdynų Pelėdos kūrinio "Stebuklingoji tošelė" teksto analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2006-12-30
 • Leidinio "Aušra" analizė

  Aušros analizė. "Auszra" nr. 5. "Auszra" nr. 6. Straipsnių analizė. Apibendrinimas.
  Lietuvių literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2005-12-13
 • Leidinio "Varpas" analizė

  1-6 "Varpo" numeriuose spausdintų straipsnių analizė. Apibendrinimas.
  Lietuvių literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2005-12-13
 • Lietuvių liaudies daina "Pasvarstyk antela"

  Lietuvių liaudies dainos "Pasvarstyk antela" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2008-02-04
 • Lietuvių liaudies daina "Vaikštinėjo tėvulis"

  Lietuvių liaudies dainos "Vaikštinėjo tėvulis" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2007-11-08
 • Lietuvių liaudies daina: "Oi žydėk žydėk"

  Lietuvių liaudies dainos: "Oi žydėk žydėk"analizė. Mergaitė našlaitėlė lietuvių liaudies dainoje.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2008-10-02
 • Lietuvių liaudies daina: "Siuntė mane motinėlė"

  Lietuvių liaudies dainos "Siuntė mane motinėlė" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2009-10-12
 • Lietuvių liaudies mitologinės sakmės. Sakmė "Nusaugotas paparčio žiedas"

  Mitologinės sakmės. Kaip suvokiama laimė (Pagal mitologines sakmes). Sakmės "Nusaugotas paparčio žiedas" iš knygos "Sužeistas Vėjas" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2009-01-05
 • Lietuvių literatūra (10)

  K. Donelaitis "Metai". Maironis "Trakų pilis". Maironis "išnyksiu kaip dūmas". Šatrijos Ragana. Vaiko pasaulis Šatrijos Raganos kūryboje. Šatrijos Ragana "Irkos tragedija". Žmogus V. Krėvės kūryboje. Žmogaus ir valdovo tragedija "Skirgailoje". V. Krėvė "Galvažudys". Lapino paveikslas V. Krėvės apsakyme "Skerdžius". V. Krėvės apsakymo "Kūčių vakaras" analizė. V. Krėvės apsakymo "Silkės" analizė. Asmenybės laisvės ir kūrybos problema V.M.P. psichologiniame romane "Altorių šešėly". Vinco Mykolaičio - Putino ciklas "Vergas". Nakties vaizdinių prasmės V. Mykolaičio-Putino lyrikoje. J. Aisčio poezija. Eilėraščių analizė. Jono Aisčio lyrikos savitumas. Trys motinos R. Granausko apysakoje "Gyvenimas po klevu". M. Martinaitis "Kukutis važiuoja pilnu troleibusu". M. Martinaitis "Ašara". Tragikomedijos "Meilė, džiazas ir velnias" veikėjų charakteriai. A. Škėma "Žilvinėėli". J. Grušas "Herkus Mantas". Vaikystės pasaulis B. Radzevičiaus romane "Priešaušrio vieškeliai". V. Krėvė "Skirgaila". Kūrinio analizė. V. Krėvė "Perkūnas, Vaiva ir Straublys". A. Škėmos romanas "Balta drobulė". J.Grušas "Meilė, džiazas ir velnias". Kūrinio analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(51 puslapis)
  2006-05-18
 • Lietuvių literatūra (5)

  Žmogaus dvasinis grožis J.Biliūno kūryboje (ištrauka ir analizė). V. Krėvė "Perkūnas, Vaiva ir Straublys". Ko šiandien nebėra? J. Aputis "Horizonte bėga šernai" (ištrauka ir analizė). J. Baltrušaitis "Būties psalmė". Žmogus novelėje "Polaidis". A. Škėma "Žilvinėėli". Lietuvių partizanų dainos. Liaudies menininko paveikslas P. Cvirkos romane "Meisteris ir sūnūs". Lietuva išeivijos poezijoje. K. Binkis "Atžalynas". J. Grušas "Herkus Mantas". J. Aputis "Erčia kur gaivus vanduo". Moteris Žemaitės apsakyme "Marti". V. Krėvė "Skerdžius". Pagrindinio veikėjo charakteristika. Lietuvių liaudies pasakos, jų analizė. Gamta ir žmogus K. Donelaičio "Metuose". Miškas ir lietuvis A. Baranausko "Anykščių šilelyje". Tėvynės praeitis ir dabartis Maironio lyrikoje. A. Vienuolis "Paskenduolė". Kūrinio analizė. V. Krėvė "Skirgaila". Kūrinio analizė. B. Sruoga "Dievų miškas" – žmogus prievartos pasaulyje. V. Mykolaitis – Putinas "Altorių šešėly". Kūrinio analizė. I. Simonaitytės romano "Vilius karalius" problematika ir veikėjų charakteriai. B. Radzevičius "Priešaušrio vieškeliai". Kūrinio analizė. R. Granausko "Gyvenimas po klevu". Kūrinio analizė. J. Grušas "Meilė, džiazas ir velnias". Kūrinio analizė. Maironis "Seniai aš laukiu išsiilgęs…". M. Martinaitis "Kukutis važiuoja pilnu troleibusu". M.Martinaitis "Ašara". S. Geda. Iš ciklo "6 Meilės ir nevilties eilėraščiai". S. Geda "Strazdas". Dalies "Šungalviai" analizė. S. Geda "Strazdas". Dalies "Tardymas" analizė. A. Marčėnas "Pavasario vėjas". Kūrinio analizė. Meilės tema žemininkų kūryboje. M. Martinaitis "Ruduo inscenizuoja tuštumą…" interpretacija. S. Nėris "Krinta žvaigždės". Analizė. P. Cvirka "Žemė maitintoja" – socialinis romanas. Algirdas Pocius "Žilasis brolis". Interpretacija.
  Lietuvių literatūra, analizė(33 puslapiai)
  2006-01-11
 • Lietuvių literatūra (6)

  Kristijono Donelaičio poemos "Metai" ištraukos analizė. Maironio eilėraščio "Išnyksiu kaip dūmas" analizė. Šatrijos Raganos apsakymo "Irkos tragedija" analizė. Vinco Mykolaičio–Putino eilėraščio "Tarp dviejų aušrų" analizė. Vinco Krėvės apsakymo "Raganius" analizė. Vinco Krėvės dramos "Skirgaila" analizė. Vinco Mykolaičio–Putino romano "Altorių šešėly" analizė. R. Granausko novelės "Duonos valgytojai" ištraukos analizė. R.Granausko apysakos "Gyvenimas po klevu" analizė. Jono Aisčio eilėraščio analizė. Jurgio Savickio novelės "Vagis" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(8 puslapiai)
  2006-02-28
 • Lietuvių literatūra (7)

  Naujoji novelistika. Vieno prozininko kūrybos aptarimas, T.A. Rudokas. J.Apučio novelistika. 1 arba kelių novelių analizė pasirinktu aspektu. Br. Radzevičiaus "Priešaušrio vieškelių" (1d.) analizė pasirinktu aspektu. B. Radzevičius. A. Škėmos romanas pasirinktu aspektu. Naujausioji poezija. Vieno poeto kūrybos aptarimas. M. Katiliškio vieno kūrinio analizė pasirinktu aspektu. M. Katiliškis. J. Grušo "Meilė, džiazas ir velnias". Kūrinio analizė pasirinktu aspektu. R. Granausko apysakos "Gyvenimas po klevu" analizė pasirinktu aspektu. V. Mačernio poezija. Pasirinktų eilėraščių analizė. H.Radausko poezija. Pasirinktų eil. analizė. H. Nagio, A. Nykos – Niliūno, A. Mackaus, L. Sutemos poezija vieno autoriaus pasirinktų eil. analizė. J. Baltušio "Sakmė apie Juzą" analizė pasirinktu aspektu.
  Lietuvių literatūra, analizė(8 puslapiai)
  2006-03-14
 • Lietuvių literatūra (8)

  A.Škėmos novelės "Žilvinėli" analizė. Nyka-Niliūno eilėraščio "Eldorado" analizė. Juozo Grušo dramos "Herkus Mantas" analizė. Janinos Degutytės eilėraščio "Antigonė" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(3 puslapiai)
  2006-04-05
 • Lyginamoji analizė: J. Biliūnas "Brisiaus galas", J. Savickis "Ad astra" ir J. Aputis "Šūvis po Marazyno ąžuolu"

  XX amžiaus žmonių vertybių skirtumai. Tarpusavyje lyginami J. Biliūno apsakymas "Briasiaus galas", J. Savickio novelė "Ad astra" ir J. Apučio novelė "Šūvis po Marazyno ąžuolu"
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2008-09-12
 • Lyginamoji analizė: J. Biliūnas "Kliudžiau" ir I. Šeinius "Naras"

  Lyginamoji Jono Biliūno kūrinio "Kliudžiau" ir Igno Šeiniaus apsakymo "Naras" analizė. Kūrinių panašumai ir skirtumai. 403 žodžiai.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2011-03-02
Puslapyje rodyti po