Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Lietuvių literatūra>Lietuvių literatūros konspektai

Lietuvių literatūros konspektai (39 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvių vaikų literatūros atsiradimas ir raida

  Lietuvių vaikų literatūros atsiradimas ir raida XVI - XIX amžiaus pradžioje. Motiejus Valančius. Gustis Kručas. Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis. Žemaitė. "Magdelė". Pranas Mašiotas. Kūryba vaikams. Prano Mašioto apsakymų bruožai. Oskaras Milašius. O. Milašiaus "Lietuviškos pasakos" (1989). Vytė Nemunėlis - vaikų poetas. Kazys Jakubėnas. Kazys Binkis. K. Binkio kūryba vaikams. Teigiamų vaikų jausmų ugdymas ir ydų išjuokimas. Išvados. P. Cvirka. Originalios pasakos. "Rainiukai". Antanas Vaičiulaitis. Salomėjos Nėries kūryba vaikams. "Senelės pasaka". Kostas Kubilinskas. Kosto Kubilinsko eilėraščiai vaikams. Kosto Kubilinsko pjesės vaikams. Leonardas Gutauskas. Jonas Avyžius. Pasakos. Apysakos. Ramutė Skučaitė. Vytautė Žilinskaitė. Violeta Palčinskaitė. Aldona Liobytė (Paškevičienė). Sigitas Geda. Anzelmas Matutis. Vytautas Petkevičius. Janinos Degutytės kūryba vaikams. Janinos Degutytės pasakos. Justinas Marcinkevičius. Martynas Vainilaitis.
  Lietuvių literatūra, konspektas(32 puslapiai)
  2008-03-17
 • Literatūra - epochos bruožai, kūriniai, kūrėjai

  Lietuvių literatūros konspektas-lentelė. Lentelė: Epocha. Pasaulinės kultūros ir literatūros kontekstas. Lietuvių kultūros kontekstas. Lietuvių raštijos tendencijos. Literatūros kūriniai ir kūrėjai.
  Lietuvių literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2009-02-03
 • Literatūros epochos (4)

  Konspektas - lentelė. Lentelė sudaryta iš dalių: epochos, laikas, kūrybos principai, būdingi stiliaus bruožai, kūrėjai ir kūriniai, kiti faktai. Epochos: antika, viduramžiai, renesansas, klasicizmas, švietimo epocha, romantizmas, realizmas, modernizmas, simbolizmas, impresionizmas, futurizmas, ekspresionizmas, kubizmas, siurealizmas, abstakcionizmas, egzistencializmas, postmodernimas, "Bytnikų judėjimas", "Magiškasis realizmas".
  Lietuvių literatūra, konspektas(10 puslapių)
  2007-09-14
 • Literatūros istorija

  S. Rapolionio lietuviškojo teksto poetikos bruožai. Rapolionis ir reformacijos idėjos. Rapolionis ir jo laikai. Kulviečio laiškas karalienei. Abraomo Kulviečio bibliotekos pobūdis. Abraomas Kulvietis. Seniausias lietuviškas rankraštinis tekstas. M. Mažvydas – pirmųjų šešių lietuviškų knygų kūrėjas.
  Lietuvių literatūra, konspektas(7 puslapiai)
  2007-03-16
 • Maironio kūryba

  Poeto svarbumas. Biografijos duomenys. Svarbiausios gyvenimo, veiklos ir kūrybos datos. "Pavasario balsai" -svarbiausia Maironio knyga. Poezijos tema. Eilėraščio situacija. Patriotiniai eilėraščiai. "Nebeužtvenksi upės". Bendrumo ir atskirumo jungtis. Poema "Jaunoji Lietuva" (1907). Apibendrinimas.
  Lietuvių literatūra, konspektas(20 puslapių)
  2005-06-10
 • P. Cvirka "Frank Kruk"

  Petro Cvirkos romanas "Frank Kruk". "Frank Kruk" – pirmasis satyrinis lietuvių romanas. Satyrinio paveikslo kūrimo patirtis. Kritika apie romaną. Kaip kuriama satyra?
  Lietuvių literatūra, konspektas(1 puslapis)
  2007-12-11
 • Salomėja Nėris (2)

  Poetės biografija, kūryba. Eilėraščių "Dainuok, širdie, gyvenimą" ir "Amžinas keleivi" interpretacijos.
  Lietuvių literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2005-09-27
 • Salomėja Nėris (3)

  Salomėjos Nėries gyvenimas. Salomėjos Nėries pasaulėžiūra ir charakteris. Gimtųjų namų ramybė. Salomėjos Nėries gyvenimas karo metu. Studijų laikas Salomėjos Nėries gyvenime. Nuolatinė nuotaikų kaita. Salomėja Nėris - mokytoja. Tarybinė literatūra ir poetė.
  Lietuvių literatūra, konspektas(7 puslapiai)
  2006-01-31
 • Senoji lietuvių raštija

  Antraplaniai autoriai: Petras Roizijus. Abraomas Kulvietis. Stanislovas Rapalionis. Jurgis Zablockis. Merkelis Petkevičius. Jokūbas Morkūnas. Saliamonas Mozerka Slavočinskis. Steponas Jaugelis Telega. Merkelis Švoba. Augustinas Rotundas. Motiejus Strijkovskis. Albertas Vijūkas – Kojalavičius. Mykolas Olševskis. Jonas Jakobas Kvantas. Mykolas Merlinas. Jonas Šulcas. Pilypas Ruigys. Povilas Fridrikas Ruigys. Gotfridas Ostermejeris. Kristijonas Gotlibas Milkus. Adomas Šrėteris. Andrius Volanas. Andrius Rimša. Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis. Laurencijus Bojeris. J.A. Giedraitis. Ksaveras Bogušas. Joakimas Lelevelis.
  Lietuvių literatūra, konspektas(9 puslapiai)
  2008-06-13
 • Senoji lietuvių raštija (2)

  Mykolas Lietuvis. Mikalojus Husovianas. Martynas Mažvydas. Mikalojus Daukša. Konstantinas Sirvydas. Jonas Bretkūnas. Danielius Kleinas. Jonas Radvanas. Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Jonas Viscilietis. Liudvikas Rėza. Antanas Klementas. Dionizas Poška. Silvestras Valiūnas. Simonas Daukantas. Antanas Strazdas. Simonas Stanevičius.
  Lietuvių literatūra, konspektas(8 puslapiai)
  2008-06-16
 • Šiuolaikinė lietuvių literatūra (2)

  Literatūros situacija po 1990 metų. Postmodernizmas lietuvių literatūroje. Ričardo Gavelio romanas "Viliaus pok-eris" (romano recepcija, postmodernumas, struktūra, miesto poetika). Juozo Erlicko kūryba. Jurgos Ivanauskaitės "Ragana ir lietus". Jurgio Kunčino "Tūla". Eseistikos. Donaldas Kajokas. Nijolė Miliauskaitė. Sigito Parulskio poezija. Aido Marčėno poezija. Gintaro Grajausko poezija.
  Lietuvių literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2009-01-22
 • Šiuolaikinė proza

  Pagrindiniai šiuolaikinės prozos bruožai. Novelistai. Bronius Radzevičius: gyvenimas, kūryba, kūrybos bruožai, novelių bruožai, romano bruožai. Juozas Aputis: gyvenimas, kūryba, bruožai. Romualdas Granauskas: gyvenimas, kūryba, bruožai, "Medžių viršūnės", "Duonos valgytojai", "Bružas", "Gyvenimas po klevu". Saulius Šaltenis: gyvenimas, kūryba, "Riešutų duona", "Duokiškis", "Atminimo cukrus". Bitė Vilimaitė: gyvenimas, kūryba, bruožai. Vanda Juknaitė: gyvenimas, kūryba, bruožai, "Šermenys", "Stiklo šalis", "Išsiduosi. Balsu", "Formulė".
  Lietuvių literatūra, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-27
 • Šiuolaikiniai lietuvių poetai

  Lentelė: autorius, laikmetis; išskirtiniai bruožai; svarbiausi kūriniai; tematika; problematika; vertybės; meninė kalba. Aptariami autoriai: Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis, N. Miliauskaitė, Judita Vaičiūnaitė, Tomas Venclova, Sigitas Geda.
  Lietuvių literatūra, konspektas(3 puslapiai)
  2010-04-09
 • V. Mykolaitis-Putinas "Altorių šešėly"

  Vinco Mykolaičio-Putino romano "Altorių šešėly" turinio aprašymas pagal romano skyrius.
  Lietuvių literatūra, konspektas(14 puslapių)
  2005-08-01
 • V. Mykolaitis-Putinas "Altorių šešėly" (16)

  Vinco Mykolaičio-Putino romano "Altorių šešėly" turinio santrauka.
  Lietuvių literatūra, konspektas(2 puslapiai)
  2006-11-28
 • V. Mykolaitis-Putinas "Altorių šešėly" (7)

  Vinco Mykolaičio-Putino romano "Altorių šešėly" detalus atpasakojimas.
  Lietuvių literatūra, konspektas(7 puslapiai)
  2006-02-15
 • Vanda Zaborskaitė

  Vanda Zaborskaitė lietuvių literatūros mokslo raidoje. Profesorės biografija, prisiminimai, veikla.
  Lietuvių literatūra, konspektas(3 puslapiai)
  2005-08-21
 • Žemaitė (2)

  Biografija. Kūrybos bruožai. Moters asmenybės klausimas. Kunigija. Dvarininkija. Valstietija. Inteligentija. Karas. Revoliucija. Moterų teisės. Savitumas ir reikšmė.
  Lietuvių literatūra, konspektas(4 puslapiai)
  2006-03-21
 • Žymiausi Lietuvos prozininkai

  Žinomiausi Lietuvos prozininkai: Jonas Avyžius, Vytautas Bubnys, Algirdas Pocius, Vytautas Petkevičius, Juozas Požėra, Vytautas Sirijos Gira, Romualdas Lankauskas, Mykolas Sluckis, Alfonsas Bieliauskas, Jonas Mikelinskas, Vytautė Žilinskaitė, Icchokas Meras, Grigorijus Kanovičius, Raimondas Kašauskas, Eugenijus Ignatavičius, Juozas Aputis, Bitė Vilimaitė, Saulius Šaltenis, Romualdas Granauskas, Bronius Radzevičius, Povilas ir Petras Dirgėlos, Vidmantė Jasukaitytė, Leonidas Jacinevičius, Ramūnas Klimas, Vytautas Martinkus, Saulius Tomas Kondrotas, Ričardas Gavelis.
  Lietuvių literatūra, konspektas(22 puslapiai)
  2007-01-15
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po