Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Lietuvių literatūra>Lietuvių literatūros namų darbai

Lietuvių literatūros namų darbai (62 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Simonas Daukantas (2)

  Simonas Daukanto biografija. Gimtieji namai. Mokykloje. Vilniaus gimnazijoje. Universitetas. Darbas. Kūryba. Paminklas. Mano mintys.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-01-10
 • Simonas Daukantas (5)

  Įžanga. Simonas Daukantas – istorikas, švietėjas ir tautinio atgimimo pranašas. Išvados.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(12 puslapių)
  2010-04-12
 • Simonas Stanevičius

  Biografija. Jurgis Plioteris – Simono Stanevičiaus rėmėjas. Arklys ir meška. "Šlovė žemaičių". Kitos S. Stanevičiaus pasakėčios.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-13
 • Skomantas "Liepsnojantis bokštas"

  Skomanto knygos "Liepsnojantis bokštas" aprašymas. Veikėjai, siužetas.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(2 puslapiai)
  2009-04-23
 • Smulkioji lietuvių tautosaka: žanrinė įvairovė

  Įvadas. Smulkioji tautosaka. Patarlė. Priežodžiais. Mįslės. Minklės. Garsų pamėgdžiojimai. Užkalbėjimai. Keiksmai. Piemenų šūksniai. Greitakalbės. Skaičiuotė.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-01-14
 • Tautosakinio bernelio ir Girdvainio lyginimas

  Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" vieno pagrindinių veikėjų Girdvainio palyginimas su tautosakos berneliu. Apie autorių. Pratarmė. Girdvainio ir bernelio palyginimas. Girdvainio meilė. Bernelio meilė. Išvados.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-10-02
 • Teksto suvokimas: A. Vaičiulaitis "Valentina"

  3 teksto ištraukos. Klausimai: Iš kokio žanro kūrinio yra šis tekstas? XII skyrius pavadintas "Valentina". Kokia jo vieta kūrinyje? Atsakymą argumentuokite. Ar galima šiame skyriuje įžvelgti konfliktą? Argumentuokite. Apibūdinkite veiksmo vietą, aplinką. Kas čia akcentuojama? Apie kokią kitą erdvę kalbama tekste? Paralelė ar kontrastas Valentinos jausmams, mintims yra vasaros peizažas? Atsakymą argumentuokite (galima cituoti). Pirmos bei antros pastraipų pradžioje kartojamas sakinys "Vasara brendo laukuose". Kokią netiesioginę prasmę, užuominą galima įžvelgti tame pakartojime? Kas šioje ištraukoje svarbiausia: veiksmas, vaizdas, išgyvenimas (nuotaika)? Išrašykite sakinį – metaforą, kur Valentina apibūdina įsivaizduojamą gyvenimą su Modestu. Kuriais sakiniais nusakomas skirtingiausias Modesto ir Antano bruožas? Išrašykite juos. Savais žodžiais, bet remdamiesi tekstu, apibūdinkite Modesto ir Antano jausmus Valentinai. Kas šiame tekste vadinama "kruvina auka"? Atsakymą pagrįskite. Kas yra šio teksto pasakotojas? Apibūdinkite jį. Koks ryšys tarp autoriaus parinkto epigrafo ir šio skyriaus turinio? Kurio stiliaus šis tekstas? Atsakymą argumentuokite, pateikite pavyzdžių.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-03-24
 • Tekstologija

  Tekstologijos namų darbas. Tikslas - išnagrinėti keturias publikacijas, nustatyti jų tipus bei tikslus, pateikiant svarius argumentus. Pirmoji knyga — Vinco Mykolaičio-Putino "Altorių šešėly". Antroji knyga — Martyno Mažvydo "Katekizmas". Trečioji knyga — Algimanto Mackaus "Kraujo žinia palikta". Ketvirtoji knyga — Antano Baranausko "Raštai".
  Lietuvių literatūra, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-04-27
 • Trėmimai. Kūryba tremtyje

  "Sukurtas Sibiro platybėse". Trėmimų ir kūrinių, parašytų tremtyje, aptarimas: Dalia Grinkevičiūtė "Lietuviai prie Laptevų jūros", Vytautas Cinauskas.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(1 puslapis)
  2005-05-17
 • Tremtinių literatūra

  Memuarai. Dalia Grinkevičiūtė. Poezija. Trumpai: Valentas Ardžiūnas, Leonardas Matuzevičius (Linas), Petras Zablockas, Simas Račiūnas, Paulius Drevinis, Anastazija Kanoverskytė – Sulčylienė, Boleslovas Mačionis, Vytautas Cinauskas, Česys Gediminas – Cemnolonskis. Nelaisvės Psalmės. Kazys Inčiūra. Antanas Miškinis.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-06-12
 • V. Kubilius "Globalizacijos glėbyje"

  Teksto suvokimo užduotis. Klausimai ir atsakymai. Teksto tema. Pagrindinis probleminis klausimas, kurį autorius svarsto tekste. Ką autorius turi omeny teigdamas, kad J. Aisčio poetinė utopija virto realybe? Suformuluokite 2-3 pastraipos pagrindinę mintį. Kokia kultūra galėtų būti laikoma muziejiniu eksponatu? Kokia turėtų būti kultūra, kad ji nevirstų muziejiniu eksponatu? Kaip supratote pasakymą, kad "globalizacija išdžiovina dirvožemį, kuriame natūraliai auga kultūros želmenys"? Kokia tai meninė priemonė? Apie kokią kultūrų grupę kalba autorius 4-toje pastraipoje? Nurodykite dvi vidines grėsmes, kurios, autoriaus manymu, gali iškilti šiai kultūrų grupei. Kokį negatyvų kultūros reiškinį aptaria autorius 5-toje pastraipoje? Kokios kalbinės raiškos priemonės išsakomos tekste? Kokie kalbos kūrimo procesai turėtų vykti, kad būtų išvengta neigiamos kitų kalbų įtakos? Kodėl kai kurie žmonės linkę palikti savo šalį? Suformuluokite 7 pastraipos pagrindinę mintį. Literatūriniuose žaidimuose įprasta neigti tai, kuo dar neseniai buvo šventai tikėta". Remdamiesi literatūros istorijos ar savo patirtimi pateikite konkretų tokio reiškinio pavyzdį, pakomentuokite. Suformuluokite mintį, kurią netiesiogiai pasako autorius pateikdamas pavyzdį iš "Prūsų lietuvių balso". Savais žodžiais paaiškinkite pavadinimo prasmę. Teksto žanras.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(2 puslapiai)
  2008-09-23
 • V. Mykolaitis-Putinas "Altorių šešėly" (44)

  Vincas Mykolaitis-Putinas "Altorių šešėly" II dalis "Eina gyvenimas". Veiksmo vieta. Veiksmo laikas. Pagrindiniai visuomenės gyvenimo įvykiai. Liudo vasario gyvenimas.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-04-14
 • V. Žilinskaitė "Kintas"

  Vytautės Žilinskaitės knygos "Kintas" aprašymas ir įspūdžiai.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(1 puslapis)
  2007-03-16
 • Vaižgantas. Gyvenimas ir kūryba

  Asmenybės brendimas. Visuomeninės veiklos pradžia. Politinių įvykių sūkuryje. Literatūros ir kultūros keliuose.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-10-03
 • Vanda Juknaitė

  Apie Vandą Juknaitę. Biografija ir jos kūryba.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-04-11
 • Vincas Krėvė-Mickevičius

  Vinco Krėvės Mickevičiaus biografija ir kūryba. Gyvenimas. Kūrybos bruožai. Rytų tematika.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-06-08
 • XX amžiaus pradžios lietuvių literatūra

  XX amžiaus pradžios literatūra ir jos raida. Literatūrinė spauda. XX amžiaus pradžios literatūros šviesuoliai. Sofija Kymantaitė – Čiurlionienė. Vydūnas (Vilius Storosta). J. A. Herbačiauskas. Išvada. Pratarmė.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-03
 • Žemaitė

  Žemaitės biografija. Apie rašytojos asmenybę. Kūryba. Meninis pobūdis.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(3 puslapiai)
  2005-10-31
 • Žemaitė – kaip asmenybė

  Vaikystė. Savarankiškas gyvenimas. Vaikai. Pažintis su Povilu Višinskiu. Pažintis su G. Petkevičaite – Bite. Gyvenant Vilniuje. Žila senatvė.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-06-09
 • Žemaitė "Marti" (8)

  Vingio ir Vingienės dialogas. Vingių šeimos ir Katrės charakterizavimas. Veikėjų necenzūriniai žodžiai. Etnografinės scenos. Iliustracija (moteriški ir vyriški liaudies drabužiai). Kritikų įvertinimas.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-03-18
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po