Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Lietuvių literatūra

Lietuvių literatūra (1931 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • B. Vilimaitė "Namai"

  Bitės Vilimaitės novelės "Namai" interpretacija.
  Lietuvių literatūra, interpretacija(2 puslapiai)
  2007-04-13
 • B. Vilimaitė "Namai" (2)

  Bitės Vilimaitės novelės "Namai" interpretacija.
  Lietuvių literatūra, interpretacija(1 puslapis)
  2007-11-22
 • B. Vilimaitė "Namai" (3)

  Bitės Vilimaitės novelės "Namai" interpretacija.
  Lietuvių literatūra, interpretacija(1 puslapis)
  2008-10-24
 • B. Vilimaitė "Per Želvių girelę"

  Bitės Vilimaitės novelės "Per Želvių girelę" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(4 puslapiai)
  2008-04-30
 • B. Vilimaitė "Užpustytas traukinys"

  Bitės Vilimaitės novelės "Užpustytas traukinys" interpretacija.
  Lietuvių literatūra, interpretacija(1 puslapis)
  2009-03-30
 • B. Vilimaitė "Užpustytas traukinys" (2)

  Bitės Vilimaitės knygos "Užpustytas traukinys" analizė. Įvadas. Knyga "Užpustytas traukinys". Novelė "Balta ir juoda". Išvados.
  Lietuvių literatūra, analizė(10 puslapių)
  2011-12-07
 • B. Vilimaitė "Žinios apie mylimą žmogų"

  Bitės Vilimaitės novelės "Žinios apie mylimą žmogų" analizė. Pagrindinės veikėjos gyvenimas. Miesto ir kaimo priešprieša. Moteriškojo elgesio bruožai.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2008-01-17
 • Balio Sruogos gyvenimo kelias

  Balio Sruogos gyvenimas. Įžanga. Balio Sruogos šeima. B. Sruogos gyvenimo keliai. Balio Sruogos lyrika. Balio Sruogos memorialinis muziejus. B. Sruogos darbo kambarys. V. Sruogienės darbo kambarys ir svetainė. Antras aukštas. Buvęs Sruogų miegamasis. Dukros Dalios kambarys. B. Sruogos prisiminimai (iš B. Sruogos raštų 1957m.). Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvių literatūra, referatas(16 puslapių)
  2006-01-10
 • Balys Sruoga

  PowerPoint pristatymas. Balys Sruoga. Gyvenimas ir kūryba. "Milžinų paunksmė". "Dievų miškas".
  Lietuvių literatūra, pristatymas(12 skaidrių)
  2005-05-23
 • Balys Sruoga (2)

  PowerPoint pristatymas. Balys Sruoga. Gyvenimo faktai. Asmenybės bruožai. Pasaulėžiūra. Kūryba. Kūrybos bruožai. Pagrindiniai kūriniai. Sąvokos. Išvados.
  Lietuvių literatūra, pristatymas(13 skaidrių)
  2006-02-01
 • Balys Sruoga (3)

  PowerPoint pristatymas. Svarbiausi biografijos faktai. Lyrika. "Dievų miškas". "Milžino paunksnė".
  Lietuvių literatūra, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-04-25
 • Balys Sruoga (4)

  Balys Sruoga. "Milžino paunksmė". "Dievų miškas". Raštai. Knygos.
  Lietuvių literatūra, rašinys(4 puslapiai)
  2006-11-25
 • Balys Sruoga (5)

  PowerPoint pristatymas. Biografija. Balys Sruoga ir jo žmona. Asmenybė. Talentai. "Dievų miškas". Istorinė situacija Lietuvoje. Štuthofas (Stutthof). Rašytojas lageryje. Sugrįžimas. Kūrinio įvertinimas. Kūrinio ypatumai. Problematika. Kūrinio žanras. Stilius. Juoko prasmė. Kūrinio reikšmė.
  Lietuvių literatūra, pristatymas(33 skaidrės)
  2007-01-16
 • Balys Sruoga (6)

  PowerPoint pristatymas. Biografija. Asmenybė. Talentai. "Dievų miškas". Štuthofas (Stutthof). Rašytojas lageryje. Sugrįžimas. Kūrinio įvertinimas.
  Lietuvių literatūra, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-05-22
 • Balys Sruoga (7)

  PowerPoint pristatymas. Poetas. Simbolistinės literatūros kūrėjas. Prozininkas. Dramaturgas. Biografija. Balys Sruoga. Asmenybė. Balio Sruogos talentai. Balys Sruoga - poetas. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. Kūryba. Simbolizmas lietuvių literatūroje. Simbolistinis eilėraštis. Lietuvių simbolistai. Balys Sruoga - prozininkas. Dievų miškas. Štuthofas. Balys Sruoga lageryje. Balys Sruoga - dramaturgas. Iš V. Daugirdaitės-Sruogienės prisiminimų. Apibendrinimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (8).
  Lietuvių literatūra, pristatymas(24 skaidrės)
  2009-01-14
 • Balys Sruoga: gyvenimas ir kūryba Kaune

  Balys Sruoga. Balio Sruogos talentas ir kūryba. Knygos kitomis kalbomis. Knygos. B.Sruogos gyvenimas Kaune. B. ir V. Sruogų namų muziejaus istorijos fragmentai. B. ir V. Sruogų Namų muziejaus ekspozicija. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvių literatūra, referatas(20 puslapių)
  2006-09-04
 • Baltų filologija

  Latvių kalbos fonetikos ypatybės. Latvių kalbos senieji raštai ir žodynai. Žiemgaliai. Istorinės žinios. Plotas. Vardo kilmė. Kalbos ypatybės. Jonas Jablonskis. Jo nuopelnai bendrinei lietuvių kalbai. Latgalių ir Latgalos vardas istoriniuose šaltiniuose. Latgalių plotas. Vardo etimologija. Prūsų kalbos rašto paminklai. Kristianas Stangas ir jo baltistiniai darbai. Kuršiai. Istorinės žinios. Vardo kilmė. Kalbos ypatybės. Kuršių likimas. Baltų vardas. Jo atsiradimas ir reikšmės. Baltijos vardas, jo istorija, reikšmės ir etimologija. Kitų kalbų įtaka latvių kalbai. Prūsų kalbos fonetikos ypatybės. Pranas Skardžius ir jo darbai. Sėliai. Istorinės žinios. Plotas. Kalbos ypatybės. Sėlių likimas. Baltų kalbos santykiai su finų kalbomis. Baltistika užsienyje. Latvių kalbos leksikos svetimybės (germanizmai, slavizmai, finizmai). Lietuvių ir Lietuvos vardas istoriniuose šaltiniuose. Vardo etimologijos. Janis Endzelynas ir jo darbai. Aisčiai. Baltų ir germanų kalbų santykiai. Latvių kalbos tarmės. Prūsų kalbos morfologijos ir sintaksės ypatybės. Kazimieras Būga ir jo mokslo darbai. Priešistorinės baltų gyvenamosios vietos. Jų nustatymo būdai. Senieji lietuvių rašto paminklai. Istorinės žinios apie jotvingius. Etninė jų priklausomybė. Kalbos ypatybės. Prūsų kalbos leksikos ypatybės. Žymesnieji lietuvių kalbos tautosakos rinkiniai. Latvių kalbos morfologijos ir sintaksės ypatybės. Prūsų kovos su kryžiuočiais. Prūsų likimas. Baltistika Lietuvoje. Lietuvių kalbos tarmės. Baltiškieji hidronimai kitų tautų gyvenamosiose vietose. Kitų kalbų įtaka prūsų kalbai. Svarbiausieji lietuvių kalbos žodynai. Prūsų gentys ir jų vardų kilmė. Baltų kalbų įtaka finų kalboms. Ernstas Frenkelis ir jo baltistiniai darbai. Baltų kaimynai dabar ir priešistoriniais laikais. Baltų ir slavų kalbų santykiai. Latvių dialektologijos tyrinėjimai. Prūsų tarmės. Svarbiausios lietuvių kalbos gramatikos. Lietuvių kalbos fonetikos ir morfologijos ypatybės. Žiemgaliai. Istoriniai šaltiniai. Plotas. Vardo kilmė. Žiemgalių likimas. Latvių kalbos santykis su kitomis baltų kalbomis. Prūsų vardas istoriniuose šaltiniuose ir kalbos paminkluose. Vardo etimologija. Lietuvių kalbos leksikos svetimybės (slavizmai, germanizmai). Prūsų kalbos tyrinėjimai.
  Lietuvių literatūra, špera(27 puslapiai)
  2008-01-15
 • Beasmeniai sakiniai Bitės Vilimaitės "Mergaitės romane"

  Įvadas. Beasmenio sakinio samprata, jo požymiai. Beasmenio sakinio sąvoka ir klasifikacija. Probleminiai beasmenių sakinių atvejai. Beasmeniai sakiniai Bitės Vilimaitės "Mergaitės romane". Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-05-24
 • Bernardas Brazdžionis (2)

  PowerPoint pristatymas. Biografija. Biografija (2). Apdovanojimai. B. Brazdžioniui atminti. Kūryba. Kūryba (3). Slapyvardžiai. Poeto kūrybos etapai. Kūrybos bruožai. Kūrybos bruožai (2). B. Brazdžionio kūrybos savitumas. Išvada.
  Lietuvių literatūra, pristatymas(14 skaidrių)
  2011-02-21
 • Bernardas Brazdžionis

  Darbas lietuvių kalba. Poeto Bernardo Brazdžionio biografija, kūryba, kūrybos analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(4 puslapiai)
  2006-01-18
Puslapyje rodyti po