Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Lietuvių literatūra

Lietuvių literatūra (1931 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Širdies troškimai Maironio lyrikoje

  Rašinys lietuvių kalba. Maironio lyrinio "aš" analizė visoje kūryboje.
  Lietuvių literatūra, rašinys(1 puslapis)
  2009-12-31
 • Šiuolaikinė lietuvių literatūra

  Antanas Kalanavičius. Birūtė Pūkelevičiūtė. Sigitas Geda. Leonardas Gutauskas. Onė Baliukonytė. Gražina Cieškaitė. Gintaras Patackas. Antanas A. Jonynas. Juozas Erlickas. Ričardas Gavelis. Jurgis Kunčinas. Donaldas Kajokas. Nijolė Miliauskaitė. Kornelijus Platelis. Antanas Ramonas. Vanda Juknaitė. Jolita Skablauskaitė. Jurga Ivanauskaitė. Vaidotas Daunys. Aidas Marčėnas. Sigitas Parulskis. Gintaras Grajauskas. Eugenijus Ališanka. Marius Ivaškevičius. Renata Šerelytė.
  Lietuvių literatūra, špera(4 puslapiai)
  2006-01-13
 • Šiuolaikinė lietuvių literatūra (2)

  Literatūros situacija po 1990 metų. Postmodernizmas lietuvių literatūroje. Ričardo Gavelio romanas "Viliaus pok-eris" (romano recepcija, postmodernumas, struktūra, miesto poetika). Juozo Erlicko kūryba. Jurgos Ivanauskaitės "Ragana ir lietus". Jurgio Kunčino "Tūla". Eseistikos. Donaldas Kajokas. Nijolė Miliauskaitė. Sigito Parulskio poezija. Aido Marčėno poezija. Gintaro Grajausko poezija.
  Lietuvių literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2009-01-22
 • Šiuolaikinė lietuvių vaikų literatūra

  Įvadas. Vytautas V. Landsbergis. Bibliografija. Rašytojo balsas. Kęstutis Kasparavičius. Sigutė Ach. Bibliografija. Aurelija Čeredejavaitė. Bibliografija. Gintarė Adomaitytė. Bibliografija. Vilė Vėl (Vilija Dailidienė). Jurga Ivanauskaitė. Rašytojo balsas. Bibliografija. Išvados. Šiuolaikinė vaikų literatūra.
  Lietuvių literatūra, referatas(15 puslapių)
  2008-11-21
 • Šiuolaikinė populiarioji lietuvių literatūra

  Vietoj įvado. Populiariosios lietuvių literatūros ištakos. Populiarioji lietuvių literatūra sovietinėje. Lietuvoje ir išeivijoje. Populiarioji lituvių literatūra šiandien. Apie autorę: Vanda Juknaitė. Kūrybos bruožai. Apysaka "Stiklo šalis". Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(14 puslapių)
  2009-10-09
 • Šiuolaikinė proza

  Pagrindiniai šiuolaikinės prozos bruožai. Novelistai. Bronius Radzevičius: gyvenimas, kūryba, kūrybos bruožai, novelių bruožai, romano bruožai. Juozas Aputis: gyvenimas, kūryba, bruožai. Romualdas Granauskas: gyvenimas, kūryba, bruožai, "Medžių viršūnės", "Duonos valgytojai", "Bružas", "Gyvenimas po klevu". Saulius Šaltenis: gyvenimas, kūryba, "Riešutų duona", "Duokiškis", "Atminimo cukrus". Bitė Vilimaitė: gyvenimas, kūryba, bruožai. Vanda Juknaitė: gyvenimas, kūryba, bruožai, "Šermenys", "Stiklo šalis", "Išsiduosi. Balsu", "Formulė".
  Lietuvių literatūra, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-27
 • Šiuolaikiniai lietuvių poetai

  Lentelė: autorius, laikmetis; išskirtiniai bruožai; svarbiausi kūriniai; tematika; problematika; vertybės; meninė kalba. Aptariami autoriai: Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis, N. Miliauskaitė, Judita Vaičiūnaitė, Tomas Venclova, Sigitas Geda.
  Lietuvių literatūra, konspektas(3 puslapiai)
  2010-04-09
 • Škėmos romano "Balta drobulė" pasaulis

  Antano Škėmos romano "Balta drobulė" ypatumai ir trumpa analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2006-02-06
 • T. Tilvytis "Dičius"

  Teofilio Tilvyčio poemos "Dičius" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(4 puslapiai)
  2006-12-06
 • T. Venclova "Už pusmylio, kur kertas autostrados"

  Tomo Venclovos eilėraščio "Už pusmylio, kur kertas autostrados" analizė ir interpretacija.
  Lietuvių literatūra, interpretacija(1 puslapis)
  2007-02-20
 • Tautos dvasia rezistentų ir tremtinių kūryboje

  Tautos dvasia rezistentų ir tremtinių kūryboje. Remtasi lietuvių tremtinių kūryba.
  Lietuvių literatūra, rašinys(1 puslapis)
  2006-01-16
 • Tautosaka šiuolaikiniame gyvenime

  Publicistinė esė apie tautosaką šiuolaikiniame gyvenime.
  Lietuvių literatūra, esė(2 puslapiai)
  2010-10-08
 • Tautosakinio bernelio ir Girdvainio lyginimas

  Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" vieno pagrindinių veikėjų Girdvainio palyginimas su tautosakos berneliu. Apie autorių. Pratarmė. Girdvainio ir bernelio palyginimas. Girdvainio meilė. Bernelio meilė. Išvados.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-10-02
 • Tautosakinis kodas Aido Marčėno poezijoje

  Aido Marčėno poezijos analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(6 puslapiai)
  2007-02-02
 • Tautosakiška meilės istorija K. Borutos romane "Baltaragio malūnas"

  Įžanga. Tautosakos dvasia kūrinyje. Dėstymas. Jurgos ir Girdvainio poetiška ir dramatiška meilės istorija. Jurga - smagiausia kaimo mergina. Girdvainio paveikslo ypatumai. Veikėjų tarpusavio santykiai. Velnio pinklės. Jurgos ir Girdvainio meilės baigtis. Pabaiga. Tautosakos dvasia kūrinyje sužadina daug jausmų.
  Lietuvių literatūra, rašinys(1 puslapis)
  2006-04-03
 • Tautosakiškumas K. Borutos kūrinyje "Baltaragio malūnas"

  Kazys Boruta "Baltaragio malūnas". Kūrinio tautosakiškumas. Velnio savybės.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2007-03-15
 • Tautosakiškumas K. Borutos romane "Baltaragio malūnas"

  Kazys Boruta. Romanas "Baltaragio malūnas". Tautosakiškumas romane.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2008-03-03
 • Teksto suvokimas: A. Vaičiulaitis "Valentina"

  3 teksto ištraukos. Klausimai: Iš kokio žanro kūrinio yra šis tekstas? XII skyrius pavadintas "Valentina". Kokia jo vieta kūrinyje? Atsakymą argumentuokite. Ar galima šiame skyriuje įžvelgti konfliktą? Argumentuokite. Apibūdinkite veiksmo vietą, aplinką. Kas čia akcentuojama? Apie kokią kitą erdvę kalbama tekste? Paralelė ar kontrastas Valentinos jausmams, mintims yra vasaros peizažas? Atsakymą argumentuokite (galima cituoti). Pirmos bei antros pastraipų pradžioje kartojamas sakinys "Vasara brendo laukuose". Kokią netiesioginę prasmę, užuominą galima įžvelgti tame pakartojime? Kas šioje ištraukoje svarbiausia: veiksmas, vaizdas, išgyvenimas (nuotaika)? Išrašykite sakinį – metaforą, kur Valentina apibūdina įsivaizduojamą gyvenimą su Modestu. Kuriais sakiniais nusakomas skirtingiausias Modesto ir Antano bruožas? Išrašykite juos. Savais žodžiais, bet remdamiesi tekstu, apibūdinkite Modesto ir Antano jausmus Valentinai. Kas šiame tekste vadinama "kruvina auka"? Atsakymą pagrįskite. Kas yra šio teksto pasakotojas? Apibūdinkite jį. Koks ryšys tarp autoriaus parinkto epigrafo ir šio skyriaus turinio? Kurio stiliaus šis tekstas? Atsakymą argumentuokite, pateikite pavyzdžių.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-03-24
 • Tekstologija

  Tekstologijos namų darbas. Tikslas - išnagrinėti keturias publikacijas, nustatyti jų tipus bei tikslus, pateikiant svarius argumentus. Pirmoji knyga — Vinco Mykolaičio-Putino "Altorių šešėly". Antroji knyga — Martyno Mažvydo "Katekizmas". Trečioji knyga — Algimanto Mackaus "Kraujo žinia palikta". Ketvirtoji knyga — Antano Baranausko "Raštai".
  Lietuvių literatūra, namų darbas(2 puslapiai)
  2010-04-27
 • Tėvynę matau Maironio širdimi

  Literatūros rašinys. Tėvynę matau Maironio širdimi. Ar išliks niekada nenutrūkusi mūsų krašte Maironio tradicija?
  Lietuvių literatūra, rašinys(1 puslapis)
  2008-11-06
Puslapyje rodyti po