Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Lietuvių literatūra

Lietuvių literatūra (1931 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuviška knyga 1795 – 1864 metais

  Įvadas. Knygų leidybos bruožai. Cenzūra. Svarbiausi leidybos centrai. Knygų tematika. Knygų prekyba. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(10 puslapių)
  2006-05-18
 • Lietuviška knyga 1795 – 1864 metais (2)

  Įvadas. Svarbiausi leidybos centrai. Knygų tematika. Knygų cenzūra. Spaustuvių veikla. Knygų prekyba. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(18 puslapių)
  2007-01-11
 • Lietuviškasis romantizmas

  Sąvoka "romantizmas". Romantizmo bruožai Lietuvoje. Romantizmo atstovai, kūriniai, ypatybės.
  Lietuvių literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-25
 • Lietuvių dramaturgų sukurti istorinių asmenybių charakteriai padeda suprasti savo tautos praeitį ir puoselėtas vertybes

  Samprotaujamojo tipo rašinys lietuvių kalba. Lietuvių dramaturgus domino istorinės asmenybės-į sudėtingus Lietuvos istorijos laikotarpius ir įvykių sūkurius patekę žmonės. Lietuvių istorinėse dramose aptariamos žmogaus ir valdovo psichologinės prieštaros, pasirinkimo, pasiaukojimo, meilės, tautiškumo, tikėjimo, žmogiškumo temos. Justinas Marcinkevičius, Juozas Grušas, Vincas Krėvė, Balys Sruoga.
  Lietuvių literatūra, referatas(2 puslapiai)
  2010-05-24
 • Lietuvių impresionizmas

  Įvadas. Impresionizmas dailėje. Impresionizmas literatūroje. Impresionizmo raida iki 1917 m. Impresionizmo atgimimas ketvirtajame dešimtmetyje. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(10 puslapių)
  2006-04-12
 • Lietuvių liaudies daina "Pasvarstyk antela"

  Lietuvių liaudies dainos "Pasvarstyk antela" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2008-02-04
 • Lietuvių liaudies daina "Vaikštinėjo tėvulis"

  Lietuvių liaudies dainos "Vaikštinėjo tėvulis" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2007-11-08
 • Lietuvių liaudies daina: "Oi žydėk žydėk"

  Lietuvių liaudies dainos: "Oi žydėk žydėk"analizė. Mergaitė našlaitėlė lietuvių liaudies dainoje.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2008-10-02
 • Lietuvių liaudies daina: "Siuntė mane motinėlė"

  Lietuvių liaudies dainos "Siuntė mane motinėlė" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(1 puslapis)
  2009-10-12
 • Lietuvių liaudies mitologinės sakmės. Sakmė "Nusaugotas paparčio žiedas"

  Mitologinės sakmės. Kaip suvokiama laimė (Pagal mitologines sakmes). Sakmės "Nusaugotas paparčio žiedas" iš knygos "Sužeistas Vėjas" analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(2 puslapiai)
  2009-01-05
 • Lietuvių liaudies pasakos (2)

  Pasaka. Pamotė ragana. Našlaitė. Trečias brolis. Stebuklingi daiktai. Gėrio ir blogio sandūra.
  Lietuvių literatūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-02-13
 • Lietuvių literatūra

  Kristijonas Donelaitis. Jonas Biliūnas. Balys Sruoga. Šatrijos Ragana. Juozas Tumas -Vaižgantas. Vincas Krėvė - Mickevičius. Vincas Mykolaitis-Putinas. Jurgis Savickis. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Vytautas Mačernis. Antanas Škėma. Romualdas Granauskas. Aidas Marčėnas.
  Lietuvių literatūra, špera(5 puslapiai)
  2005-06-10
 • Lietuvių literatūra (10)

  K. Donelaitis "Metai". Maironis "Trakų pilis". Maironis "išnyksiu kaip dūmas". Šatrijos Ragana. Vaiko pasaulis Šatrijos Raganos kūryboje. Šatrijos Ragana "Irkos tragedija". Žmogus V. Krėvės kūryboje. Žmogaus ir valdovo tragedija "Skirgailoje". V. Krėvė "Galvažudys". Lapino paveikslas V. Krėvės apsakyme "Skerdžius". V. Krėvės apsakymo "Kūčių vakaras" analizė. V. Krėvės apsakymo "Silkės" analizė. Asmenybės laisvės ir kūrybos problema V.M.P. psichologiniame romane "Altorių šešėly". Vinco Mykolaičio - Putino ciklas "Vergas". Nakties vaizdinių prasmės V. Mykolaičio-Putino lyrikoje. J. Aisčio poezija. Eilėraščių analizė. Jono Aisčio lyrikos savitumas. Trys motinos R. Granausko apysakoje "Gyvenimas po klevu". M. Martinaitis "Kukutis važiuoja pilnu troleibusu". M. Martinaitis "Ašara". Tragikomedijos "Meilė, džiazas ir velnias" veikėjų charakteriai. A. Škėma "Žilvinėėli". J. Grušas "Herkus Mantas". Vaikystės pasaulis B. Radzevičiaus romane "Priešaušrio vieškeliai". V. Krėvė "Skirgaila". Kūrinio analizė. V. Krėvė "Perkūnas, Vaiva ir Straublys". A. Škėmos romanas "Balta drobulė". J.Grušas "Meilė, džiazas ir velnias". Kūrinio analizė.
  Lietuvių literatūra, analizė(51 puslapis)
  2006-05-18
 • Lietuvių literatūra (11)

  Senoji lietuvių literatūra XIII – XV amžiuje. Senoji lietuvių literatūra XVI – XVIII amžiuje. Tautosaka. Jonas Biliūnas. Maironis. Kristijonas Donelaitis. Vytautas Mačernis. Henrikas Radauskas. Antanas Škėma. Balys Sruoga. Salomėja Nėris. Antanas Vaičiulaitis. Judita Vaičiūnaitė. Juozas Aputis. Justinas Marcinkevičius. Romualdas Granauskas. Aidas Marčėnas. Vincas Krėvė. Jurgis Savickis. Nijolė Miliauskaitė. Juozas Grušas. Juozas Baltrušaitis. Bronius Radzevičius. Renata Šerelytė. Analizės ir interpretacijos atmintinė.
  Lietuvių literatūra, konspektas(10 puslapių)
  2007-12-28
 • Lietuvių literatūra (12)

  Kazio Bradūno poezijos ypatybės. Alfonso Nykos-Niliūno lyrikos ypatybės. Henriko Nagio poezija. Bežemių kartos pasaulėjauta (Algimantas Mackus, Liūnė Sutema). Antano Škėmos kūrybos modernumas. Lietuviškasis simbolizmo variantas. Ryšiai su rusų ir prancūzų simbolizmu. Vinco Mykolaičio-Putino poezija. Jurgis Baltrušaitis lietuvių poezijos kontekste. Neoromantikų karta (leidinys, programinės nuostatos, atstovai). Antano Miškinio poezija. Kazio Binkio poezija (eilėraščiai, 100 pavasarių). Petro Tarulio, Jurgio Savickio prozos novatoriškumas (naujovės). Antanas Vaičiulaitis – psichologinės novelės kūrėjas. Dramos raidos ypatybės. Balio Sruogos istorinių dramų ypatumai. Psichologinis romanas (Vincas Mykolaitis-Putinas, Antanas Vaičiulaitis). Kazys Binkis – dramaturgas. Folklorinis ir socialinis-buitinis romanai (Kazys Boruta, Petras Cvirka, Liudas Dovydėnas). Petras Cvirka – novelistas. Kosto Ostrausko dramaturgijos problematika. Mariaus Katiliškio romanai ir jų specifika. Rašytojų emigracija. Rašytojų kartos. Poetinės transformacijos principas Henriko Radausko poezijoje. Jonas Aistis – neoromantikas. Balio Sruogos poezija. Tautinės kultūros problema Vaižganto "Pragiedruliuose". "Pragiedruliai" – žanro problema, pagrindinės problemos. Individo ir visuomenės santykiai Vinco Krėvės kūriniuose istorijos temomis. "Dangaus ir žemės sūnūs" – genezė (kilmė), žanro problema. Dievoieškos problema "Dangaus ir žemės sūnuose". Neoromantizmas. Literatūrinis gyvenimas Lietuvoje II pasaulinio karo metais. Prozos raidos tendencijos: novelė. Antologija "Žemė" ir jos svarbiausios idėjos.
  Lietuvių literatūra, špera(21 puslapis)
  2008-03-20
 • Lietuvių literatūra (13)

  Kristijonas Donelaitis. Maironis. Jonas Biliūnas. Vincas Mykolaitis–Putinas. Jurgis Savickis. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Antanas Škėma. Romualdas Granauskas. Juozas Aputis. Justinas Marcinkevičius. Judita Vaičiūnaitė.
  Lietuvių literatūra, konspektas(9 puslapiai)
  2008-03-30
 • Lietuvių literatūra (14)

  Lietuvių literatūros konspektas-lentelė: Kūrinio autorius ir pavadinimas. Pagrindiniai veikėjai. Trumpas turinys. Tekste keliamos problemos. Vydūnas (1868-1953). "Amžina Ugnis". Ignas Šeinius (1889-1959) "Kuprelis". Balys Sruoga (1896-1947) "Milžino paunksmė". Antanas Vaičiulaitis (1906-1992) "Valentina". Viljamas Goldingas (1911-1993) "Musių valdovas". Dalia Grinkevičiūtė (1927-1987) "Atsiminimai". Balys Sruoga (1896-1947) "Dievų miškas" Algirdas Landsbergis (1924-2004) "Dangūs tuštėja, dangūs pildosi". Eduardas Cinzas (1924-1996) "Katė ir žmonės" Romualdas Granauskas (1939) "Gyvenimas po klevu" Juozas Aputis (1936) "Erčia, kur gaivus vanduo". Bronius Radzevičius (1940-1980) "Žmogus sniege" Saulius Šaltenis (19450) "Amžinai žaliuojantis klevas".
  Lietuvių literatūra, konspektas(13 puslapių)
  2008-11-27
 • Lietuvių literatūra (15)

  Vincas Krėvė. Kūrybos bruožai. Įžanga. Jurgis Savickis. Kūrybos bruožai. Įžanga. A. Vaičiulaitis. Kūrybos bruožai. Įžanga. Romualdas Granauskas. Kūrybos bruožai. Įžanga. Henrikas Radauskas. Kūrybos bruožai. Įžanga. Antanas Škėma. Kūrybos bruožai. Justinas Marcinkevičius. Kūrybos bruožai. Juozas Aputis. Kūrybos bruožai. Įžanga. Bitė Vilimaitė. Kūrybos bruožai. Įžanga. Judita Vaičiūnaitė. Kūrybos bruožai. Salomėja Nėris. Kūrybos bruožai. Įžanga. V. Mykolaitis Putinas. Kūrybos bruožai. Įžanga. Šatrijos Ragana. Kūrybos bruožai. Įžanga. Kristijonas Donelaitis. Įžanga. Jonas Biliūnas. Įžanga. Maironis. Įžanga. Marcelijus Martinaitis. Įžanga. Vanda Juknaitė. Įžanga. Saulius Šaltenis. Įžanga.
  Lietuvių literatūra, konspektas(15 puslapių)
  2009-01-26
 • Lietuvių literatūra (16)

  Medžiaga brandos egzaminams. Maironis. Šatrijos Ragana. Jonas Biliūnas. Vincas Krėvė. Vincas Mykolaitis - Putinas. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Jurgis Savickis. Antanas Vaičiulaitis. Balys Sruoga. Antanas Škėma. Justinas Marcinkevičius. Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Vanda Juknaitė. Saulius Šaltenis. Marcelijus Martinaitis. Nijolė Miliauskaitė. Tomas Venclova. Judita Vaičiūnaitė. Vytautas Mačernis. Bitė Vilimaitė.
  Lietuvių literatūra, konspektas(5 puslapiai)
  2010-06-28
 • Lietuvių literatūra (2)

  Baltai. Šventės. Lietuvių tautosaka. Mitologija. Kunigaikščiai. Pirmoji lietuviška knyga. K. Donelaitis. A. Baranauskas. Lietuvių tautos atgimimas. Maironis. Žemaitė. J. Biliūnas. V. Krėvė. A. Vienuolis. S. Nėris. Lietuvių išeivijos kūryba. B. Brazdžionis. V. Mykolaitis - Putinas. Ieva Simonaitytė. Karas. Tremtis. R. Granauskas. J. Marcinkevičius. J. Baltušis. Šiuolaikiniai lietuvių poetai.
  Lietuvių literatūra, konspektas(16 puslapių)
  2005-10-29
Puslapyje rodyti po