Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Lietuvių literatūra>Lietuvių literatūros kursiniai darbai

Lietuvių literatūros kursiniai darbai (13 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Beasmeniai sakiniai Bitės Vilimaitės "Mergaitės romane"

  Įvadas. Beasmenio sakinio samprata, jo požymiai. Beasmenio sakinio sąvoka ir klasifikacija. Probleminiai beasmenių sakinių atvejai. Beasmeniai sakiniai Bitės Vilimaitės "Mergaitės romane". Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-05-24
 • Bibliniai simboliai Justino Marcinkevičiaus lyrikoje

  Įvadas. Pagrindiniai Biblijos ir lyrikos santykio variantai. Biblijos teksto tapatumas. Biblija ir kūrėjo motyvas. Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-09-24
 • Birutės Pūkelevičiūtės romano "Naujųjų metų istorija" problematika.

  Įvadas. Kūrinio struktūra. Loginis kūrinio sluoksnis. Vaizdinis kūrinio sluoksnis. Veikėjai. Fabula. Kūrinio laikas ir erdvė. Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-11-16
 • Dekonstrukcija Ramūno Kasparavičiaus romanuose "Keturių sesučių darželis" ir "Lietuvių laimos teismas"

  Įvadas. Ramūno Kasparavičiaus romanai "Keturių sesučių darželis" ir "Lietuvių Laimos teismas" - dekonstrukcinio pobūdžio tekstai. Interteksto vaidmuo R. Kasparavičiaus romanuose. Metatekstualumas, autoriaus figūra ir kiti R. Kasparavičiaus tekstų dekonstrukciniai elementai. Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-01-24
 • Konceptualiosios melo metaforos lietuvių pasaulėvaizdyje

  Įvadas. Konceptualiosios melo metaforos samprata. Konceptualiosios melo metaforos lietuvių kalbos grožinėje literatūroje pavyzdžių analizė. Melas - daiktas. Melas - maistas. Melas - skystis. Melas - augalas. Melas - būtybė. Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-02-22
 • Kultūrinė panorama Jono Aisčio "Milfordo gatvės elegijose"

  Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti svarbiausias esė iškeltas kultūrines problemas. Žanrų sinkretizmas. Esė žanro raida. Elegijos žanro raida. "Milfordo gatvės elegijų" kultūrinė problematika. "Bendrosios mintys" – pagrindinės problemos. "Bendruomenės mišių" religiniai ir literatūriniai atspindžiai. "Atspara" – atsispyrimas prieš griaunančią, vergiančią ir naikinančią galybę. "Don Juanas ir Niekšybė" – metaforizuota visuomenės degradacija. "Valpurgijų nakties" prasmė. Svarbiausi kultūriniai aspektai "Epiloge". Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-12-19
 • Lietuvių literatūros istorijos mitai: Alfonso Nykos-Niliūno versija

  Įvadas. Nesupratimo šešėlis: Maironis. Laisvojo kalinio situacija: Vincas Mykolaitis-Putinas. Didžioji lietuvių literatūros reforma: Jurgis Savickis.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-10-12
 • Liūnė Sutema: ugnies ir vandens metaforos kūryboje

  Ugnies ir vandens metaforos Liūnės Sutemos kūryboje. Įvadas. Darbo tikslas - atrasti ir išanalizuoti poetės kuriamus simbolius bei konceptualias metaforas konkrečiuose eilėraščiuose, išplėsti poetei būdingų metaforų ir simbolių tyrimą. Gyvybė ir mirtis vandenyje. Gyvybės ir mirties priešprieša poemų rinkinyje "Vendeta". Šventasis vanduo. Ugnies metaforos ir simboliai. Naikinanti, kurianti, amžinoji. Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-04-22
 • Metalai bei mineralai Juditos Vaičiūnaitės kūryboje

  Įvadas. Juditos Vaičiūnaitės kūrybos deimantai. Trumpa temų diferenciacijos apžvalga Juditos Vaičiūnaitės kūryboje. Metalai bei mineralai literatūros kontekste. Auksinės bei sidabrinės Juditos Vaičiūnaitės eilės. Pabaigos žodis.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-10-18
 • Romantinė ironija A. Jonyno ir H. Radausko poezijoje

  Įvadas. Henrikas Radauskas. Biografija. Kūryba. Antanas Jonynas. Biografija. Kūryba. Romantizmo bruožai, romantikų požiūris į kūrybą. Ironija. Romantinė ironija. Romantinė ironija H. Radausko eilėraščiuose. Eilėraščiai iš rinkinio "Fontanas". "Statula". "Panelei, kurios nėra". "Orchidėjos ugny". "Senmergė". Eilėraščiai iš rinkinio "Strėlė danguje". "Kelionė į pragarą". "Krautuvėlės pardavėja". Iš eilėraščių rinkinio "Žiemos daina". "Monologai". "Saulėlydis". Iš eilėraščių rinkinio "Žaibai ir vėjai". "Karšta diena". Antanas Jonynas. "Jaunystė mano nuotaka". "Jaunystė praeina". "Galbūt , ne meilė". "Kaip vandens lelija". "Laukinukė". "Mylimai ". H. Radausko ir A. Jonyno eilėraščių lyginamoji analizė.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-05-16
 • S. Poisson "Šmogus". Šmogaus ir žmogaus skirtis Saros Poisson novelių knygoje "Šmogus"

  Šmogaus ir žmogaus skirtis Saros Poisson (Rasos Čergelienės) novelių knygoje "Šmogus". Įvadas. Darbo tikslas – atrasti ir apibūdinti skirtį, kilusią tarp žmogaus ir šmogaus. Bruožų, būdingų žmogui ir šmogui sugretinimas. Santykis su kitais. Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(12 puslapių)
  2009-09-07
 • Vilties (tikėjimo) semantika rašytojų lietuvių literatūros poezijoje

  Pratarmė. Įvadas. Žodžio reikšmė. Nominacija. Reikšmės komponentinė struktūra ir komponentinė analizė. Semantiniai komponentai ir jų rūšys. Derivacinė vertė. Komponentinė analizė. Žodžio viltis (:tikėjimas) analizė n-rašytojų lietuvių literatūros poezijoje Teigiamas vilties (:tikėjimo) atspalvis. Neigiamas vilties (:tikėjimo) atspalvis. Opozicija: viltis – neviltis. Žodžio neviltis (:netikėjimas) apžvalga. Bendra schema. Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-11-22
 • Virtualus literatūrinis Lietuvos gyvenimas ir jo ypatumai

  Įvadas. Virtualus Lietuvos literatūrinis gyvenimas. Virtualių literatūrinių svetainių tikslai. Asmens literatūrinio suvokimo lavinimo sistema. Bendra tvarka ir taisyklės. Išvados.
  Lietuvių literatūra, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-10-02