Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Lietuvių literatūra>Lietuvių literatūros referatai

Lietuvių literatūros referatai (204 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Justinas Marcinkevičius

  Justino Marcinkevičiaus biografija. Tėviškė Justino Marcinkevičiaus lyrikoje. Kalbos tema Justino Marcinkevičiaus lyrikoje. Pagrindinių žodžių rodyklė. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvių literatūra, referatas(10 puslapių)
  2006-10-03
 • Justino Marcinkevičiaus draminės trilogijos "Katedra" aktualumas šiame gyvenime

  Justino Marcinkevičiaus draminės trilogijos "Katedra" "Mažvydas" "Katedra" aktualumas šiame gyvenime. Trumpai apie patį J. Marcinkevičių.
  Lietuvių literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2005-02-25
 • Justino Marcinkevičiaus kūrybos ypatumai

  Pratarmė. Įvadas. Biografija. Poezijos ypatumai. Dramaturgijos ypatumai. Prozos ypatumai. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-27
 • K. Donelaičio gyvento lakotarpio kultūrinė bei literatūrė raida ir jo kūryba

  Įvadas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Rytų Prūsija. Mokslo metai. Tolminkiemis.
  Lietuvių literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-13
 • K. Donelaitis "Metai" (13)

  "Ar K. Donelaičio poema "Metai"- pamokslų rinkinys?" Įvadas. Poeto biografija. Literatūrinis palikimas. Metai. Žanras ir kompozicija. "Metų" stilius. "Metai" pamokslų rinkinys? "Metų" bibliniai motyvai. Kunigo K. Donelaičio pamokslai. Poema "Metai" – pamokslas? Ryšys su literatūros procesu (problemos). Nacionalinė ir tarptautinė "Metų" reikšmė. Vydūnas apie Kristijoną Donelaitį. Apibendrinimas.
  Lietuvių literatūra, referatas(35 puslapiai)
  2006-12-13
 • K. Donelaitis "Metai". Meninio vaizdo ypatybės "Pavasario linksmybėse"

  Meninio vaizdo kūrimo ypatybes Kristijono Donelaičio "Metų" dalyje "Pavasario linksmybės".
  Lietuvių literatūra, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-01
 • K. Donelaitis "Metai". Patriotiniai ir etiniai būriškojo gyvenimo aspektai

  Patriotiniai ir etiniai būriškojo gyvenimo aspektai Kristijono Donelaičio poemoje "Metai". Įvadas. Įžanga. Dėstymas. Pavasario linksmybės. Vasaros darbai. Rudenio gėrybės. Žiemos rūpesčiai. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2008-02-10
 • Kazio Binkio ekspresionistinė lyrika

  Kazio Binkio ekspresionistinė lyrika. Tikslai. Uždaviniai. Ekspresionizmas. Gyvenimo ir kūrybos charakteris. "Eilėraščių" autorius. K. Binkio lyrinis pasikeitimas. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-07
 • Kazys Binkis

  Įvadas. Veikla. Kūryba. Poeto meilė.
  Lietuvių literatūra, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-06
 • Kazys Binkis (2)

  Įvadas. Biografija. Straipsniai. Kazio Binkio kūryba. Eilėraščiai.
  Lietuvių literatūra, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-24
 • Kazys Binkis (4)

  Biografija. Kūryba. Nuotraukos. Eilėraščiai. Vėjavaikis. Vokiškas pavasaris.
  Lietuvių literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-19
 • Kazys Boruta

  Kazys Boruta ir romanas "Baltaragio malūnas". Biografija. "Baltaragio malūnas". Miuziklas "Velnio nuotaka". Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvių literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-31
 • Kazys Bradūnas

  Įvadas. Kazys Bradūnas. Žemės poetas. K. Bradūno eilės, ritmas, rimas. "Devynios baladės".
  Lietuvių literatūra, referatas(14 puslapių)
  2006-01-16
 • Kazys Bradūnas (2)

  Kazys Bradūnas. Kazio Bradūno biografija. Kazio Bradūno kūrybos bruožai. Biografija.
  Lietuvių literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-18
 • Klasicizmas. Balys Sruoga

  Klasicizmas. Klasicizmo epocha. Klasicizmo filosofija ir pasaulėžiūra. Klasicizmo estetinės idėjos. Klasicizmo epochos autoriai. Klasicizmas Lietuvoje. Balys Sruoga. Balio Sruogos lyrika. B. Sruogos dramaturgija. "Dievų miškas". Sruogos kūrybos reikšmė.
  Lietuvių literatūra, referatas(15 puslapių)
  2006-10-24
 • Knygnešiai (2)

  Įvadas. Spaudos uždraudimas. Švietimo padėtis draudžiant lietuvišką spaudą. Kova su draudimu. Nelegalios spaudos leidiniai. Žymiausi lietuvių knygnešiai. Marijampolės knygnešiai. Spaudos gabenimo būdai. Knygnešių persekiojimas ir bausmės. Spaudos draudimo panaikinimas. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(10 puslapių)
  2010-11-11
 • Kristijonas Donelaitis – grožinės lietuvių literatūros pradininkas

  Kristijonas Donelaitis – grožinės lietuvių literatūros pradininkas. Biografija. Pasakėčios. Poema "Metai".
  Lietuvių literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2008-06-09
 • Kristijonas Donelaitis – lietuvių grožinės literatūros klasikas

  Kristijono Donelaičio biografijos faktai. Poeto asmenybės bruožai. Kristijono Donelaičio rašytinis palikimas. Poema "Metai".
  Lietuvių literatūra, referatas(4 puslapiai)
  2005-12-07
 • Kristijonas Donelaitis (2)

  Vaikystė ir mokslo metai. Šeima. Karaliaučiaus kolegijoje ir universitete. Treji metai Stalupėnuose. Tolminkiemio parapijos klebonas. Literatūrinis palikimas. Pasakėčios. "Metai". Moralinės, socialinės ir tautinės nuostatos. Žanras ir kompozicija. Svarbiausi fabulos akcentai. Gamtovaizdžiai. Tautinė ir tarptautinė "Metų" reikšmė.
  Lietuvių literatūra, referatas(13 puslapių)
  2006-01-19
 • Kristijonas Donelaitis (5)

  Kristijono Donelaičio biografija. Kristijono Donelaičio asmenybė, vertybių sistema "Metuose". Kūrybos bruožai. Ištrauka iš "Metų" – "Pavasario linksmybės".
  Lietuvių literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-08
Puslapyje rodyti po