Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Lietuvių literatūra>Lietuvių literatūros referatai

Lietuvių literatūros referatai (204 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Budizmo idėjos Vinco Krėvės "Paratjekabudoje"

  Įvadas. Budizmas. Doktrinos pagrindas. Dvylikos pakopų sąlygotosios kilmės formulė. Taurusis aštuonialypis kelias. Keturios tauriosios tiesos. Nesavastingumas. Dvasingas gyvenimas. Tyla. Budizmo idėjos Pratjekabudoje. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(11 puslapių)
  2007-03-29
 • Drama Balio Sruogos kūryboje

  Darbo tikslas. Įvadas. Balio Sruogos biografija. Balys Sruoga - dramaturgas. "Milžino paunksmė". Parašymo aplinkybės. "Milžino paunksmės" savitumas. Kiti dramos kūriniai. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-23
 • Dramaturgija: Juozas Grušas ir Justinas Marcinkevičius

  Įvadas. Juozo Grušo biografija. Juozo Grušo dramos. Justino Marcinkevičiaus autobiografija. Justino Marcinkevičiaus kūryba, jos bruožai. Justino Marcinkevičiaus dramos. "Mažvydo" ištraukos analizė. Ištrauka: Mažvydo monologas "O aš taip negaliu. <...> tik Prūsijos vadovui." Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(11 puslapių)
  2008-11-19
 • Egzodo literatūra (3)

  Kazys Bradūnas. Marius Katiliškis. Birutė Pūkelevičiūtė. Henrikas Nagys. Juozas Kėkštas. Alfonsas Nyka-Niliūnas. Antanas Gustaitis. Algirdas Landsbergis. Jurgis Gliauda.
  Lietuvių literatūra, referatas(22 puslapiai)
  2008-01-11
 • Egzodo literatūros apžvalga

  Turinys. Įžanga. Egzodo poezijos raida. Prozos kūrėjų santykis su tikrove. Egzodo literatūros vieta lietuvių literatūroje.
  Lietuvių literatūra, referatas(10 puslapių)
  2005-06-02
 • Egzodo literatūros atšvaitai

  Istorinės aplinkybės nulėmusios egzodo literatūros atsiradimą. Egzodo poezijos raida. Prozos kūrėjų santykis su tikrove. Egzodo literatūros vieta lietuvių literatūroje. Išvada.
  Lietuvių literatūra, referatas(14 puslapių)
  2006-03-24
 • Gabrielė Petkevičaitė - Bitė

  Įvadas. Biografija. Gabrielės Petkevičaitės – Bitės memorialinė ekspozicija. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(5 puslapiai)
  2007-10-12
 • Gamta ir žmogus K. Donelaičio "Metuose" (2)

  Savarankiško literatūrinio darbo vertinimo kriterijai. Dešimt teiginių iš Kristijono Donelaičio gyvenimo. Dešimt tezių iš literatūros kritikų darbų apie poemos žmogų ir gamtą. Pavasario linksmybės. Vasaros darbai. Rudens gėrybės. Žiemos rūpesčiai. Koks žmogus yra kiekvienu metų laiku poemoje "Metai". Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-11
 • Garsų, spalvų, kvapų bei skonio raiška Balio Sruogos "Milžino paunksmė"

  Įvadas. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio semantinio lauko sakiniai: atrankos problemos ir statistika. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio semantinio lauko samprata ir jų ribų nustatymo problemos. Garsų semantinio lauko sakinių statistinė apžvalga. Spalvų semantinio lauko sakinių statistinė apžvalga. Kvapų bei skonio semantinio lauko sakinių statistinė apžvalga. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio semantinio lauko žodžiai ir frazeologizmai: statistika ir formalioji išraiška. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio žodžiai ir frazemos. Kalbos dalių analizė. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio būdvardžiai. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio daiktavardžiai. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio veiksmažodžiai. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio jaustukai. Garsų, spalvų, kvapų bei skonio prieveiksmiai. Garsų, spalvų, kvapų, bei skonio dalelytės. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(13 puslapių)
  2006-05-21
 • Henrikas Nagys

  Henriko Nagio gyvenimo ir kūrybos apžvalga.
  Lietuvių literatūra, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-10
 • Henrikas Nagys (2)

  Henrikas Nagys. Biografija. Kūryba. Eilėraščiai.
  Lietuvių literatūra, referatas(10 puslapių)
  2007-03-30
 • Henriko Radausko eilėraščių pasaulis

  Įvadas. H. Radausko biografija. H. Radausko poezijos pasaulis. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(13 puslapių)
  2006-03-29
 • Idilė poetų žemininkų kūryboje: Kazys Bradūnas, Jonas Mekas

  Įvadas. Kazys Bradūnas. Žemės poetas. Darbo ritualas. Jonas Mekas. Nepriklausantis jokiai literatūrinei grupuotei. Jono Meko idilės žmonės.
  Lietuvių literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2008-06-02
 • Ievos Simonaitytės gyvenimas ir kūryba Klaipėdoje

  Įvadas. Gyvenimas ir kūryba Klaipėdoje. Ievos Simonaitytės publicistika. Išvada. Išnašos.
  Lietuvių literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2008-02-20
 • Ignas Šeinius

  Igno Šeiniaus pristatymas, Igno Šeiniaus meninė kūryba ir biografija, Ignas Šeinius – impresionistas, Darbai.
  Lietuvių literatūra, referatas(9 puslapiai)
  2005-04-02
 • Ignas Šeinius (2)

  Įvadas. Lietuvis ar nelietuvis? Lietuviškoji kūryba. Švediškoji kūryba. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-17
 • Interviu. J. Ivanauskaitė "Švelnūs tardymai"

  Įvadas. Interviu žanro ypatybės. Interviu rūšys. Respondentų pasirinkimas: galima motyvacija. Saulius Tomas Kondrotas – " klajoklis pasaulyje be ribų". Salvijus Pranckūnas: "atviras pašaukimui". Tomas Venclova: " agnostikas su tikėjimo potencialu". Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(15 puslapių)
  2006-05-21
 • J. Aistis "Baladė-3"

  Jono Aisčio eilėraščio "Baladė-3", iš poezijos rinkinio "Eilėraščiai", analizė.
  Lietuvių literatūra, referatas(1 puslapis)
  2008-09-26
 • J. Grušas "Barbora Radvilaitė" (2)

  Juozo Grušo drama "Barbora Radvilaitė". Įvadas. Dramos veikėjai ir istorinė tiesa. Barbora Radvilaitė. Bona Sforca. Žygimantas Augustas. Istorinės aplinkybės. J. Jurašo spektaklis. Komentarai tuometinėje spaudoje. Išvados. Išnašos.
  Lietuvių literatūra, referatas(11 puslapių)
  2008-05-23
 • J. T. Vaižganto ir V. K. Mickevičiaus gyvenimas ir kūryba

  Juozas Tumas — Vaižgantas. Įvadas. Biografija. Tautinio charakterio paieškos. Kūrybos bruožai. Vaižgantas lietuvių literatūros kontekste. "Pragiedruliai". "Dėdės ir dėdienės". Išvados. Vincas Krėvė — Mickevičius. Įvadas. Biografija. Kūrybos bruožai. Rytų tematika. Žmogus Krėvės kūryboje. "Raganius". "Galvažudys". "Skirgaila". Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(16 puslapių)
  2007-05-22
Puslapyje rodyti po