Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Lietuvių literatūra>Lietuvių literatūros referatai

Lietuvių literatūros referatai (204 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kristijono Donelaičio gyvenimas ir kūryba

  Įžanga. K. Donelaičio gyvenimas ir kūryba. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(3 puslapiai)
  2005-11-23
 • Kukučio paveikslas M. Martinaičio "Kukučio baladėse"

  Marcelijaus Martinaičio biografija. Kukučio paveikslas M.Martinaičio "Kukučio baladėse".
  Lietuvių literatūra, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-12
 • Kuo savitas J. Biliūno pavaizduotasis pasaulis?

  Jonas Biliūnas. Savitas Jono Biliūno kūrybos pasaulis. Žmogaus dvasinis grožis J. Biliūno kūryboje. Pagrindinės kūrybos ypatybės.
  Lietuvių literatūra, referatas(5 puslapiai)
  2008-03-01
 • Laisvalaikis su knyga

  Įžanga. Tikslas: Išanalizuoti, ar daug 11–12 metų vaikų leidžia laisvalaikį su knyga. Laisvalaikis su knyga – pigus ir neįkainojamas. Knygos praeitis. Knygos dabartis. Anketinės apklausos rezultatai. Knygos ateitis. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(12 puslapių)
  2010-04-21
 • Lazdynų Pelėda

  Lazdynų Pelėda. Gyvenimas ir kūryba.
  Lietuvių literatūra, referatas(5 puslapiai)
  2006-06-09
 • Lietuva carinės Rusijos sudėtyje. Lietuvių kalbos puoselėtojai

  Įvadas. XIX amžiaus Lietuve. Lietuvių kalbos puoselėtojai. Jonas Jablonskis. Vincas Kudirka. Jonas Basanavičius. Simonas Daukantas. Jurgis Pabrėža. Laurynas Ivinskis. Adomas Mickevičius. Dionizas poška. Simonas Stankevičius. Motiejus valančius. Liudvikas Rėza. Antanas Baranauskas. Spaudos draudimas ir knygnešiai. Knygnešių organizatoriai. Labai pasižymėję knygnešiai. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(13 puslapių)
  2010-05-05
 • Lietuviška knyga 1795 – 1864 metais

  Įvadas. Knygų leidybos bruožai. Cenzūra. Svarbiausi leidybos centrai. Knygų tematika. Knygų prekyba. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(10 puslapių)
  2006-05-18
 • Lietuviška knyga 1795 – 1864 metais (2)

  Įvadas. Svarbiausi leidybos centrai. Knygų tematika. Knygų cenzūra. Spaustuvių veikla. Knygų prekyba. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(18 puslapių)
  2007-01-11
 • Lietuviškasis romantizmas

  Sąvoka "romantizmas". Romantizmo bruožai Lietuvoje. Romantizmo atstovai, kūriniai, ypatybės.
  Lietuvių literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-25
 • Lietuvių dramaturgų sukurti istorinių asmenybių charakteriai padeda suprasti savo tautos praeitį ir puoselėtas vertybes

  Samprotaujamojo tipo rašinys lietuvių kalba. Lietuvių dramaturgus domino istorinės asmenybės-į sudėtingus Lietuvos istorijos laikotarpius ir įvykių sūkurius patekę žmonės. Lietuvių istorinėse dramose aptariamos žmogaus ir valdovo psichologinės prieštaros, pasirinkimo, pasiaukojimo, meilės, tautiškumo, tikėjimo, žmogiškumo temos. Justinas Marcinkevičius, Juozas Grušas, Vincas Krėvė, Balys Sruoga.
  Lietuvių literatūra, referatas(2 puslapiai)
  2010-05-24
 • Lietuvių impresionizmas

  Įvadas. Impresionizmas dailėje. Impresionizmas literatūroje. Impresionizmo raida iki 1917 m. Impresionizmo atgimimas ketvirtajame dešimtmetyje. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(10 puslapių)
  2006-04-12
 • Lietuvių literatūros raidos 1880-1918 metų apžvalga

  Darbas, aptariantis XIX amžiaus pabaigos - XX amžiaus pradžios literatūros procesą. Lietuvių literatūra 1880-1904 metais. Lietuvių literatūra 1904-1918 metais.
  Lietuvių literatūra, referatas(13 puslapių)
  2008-01-24
 • Lietuvių literatūros vertinimas A. Nykos-Niliūno kritikoje

  Įvadas. Maironis. Vaižgantas. Vincas Krėvė. Mykolas Vaitkus. Ignas Šeinius – Jurkūnas. Jurgis Savickis. Faustas Kirša. Vincas Mykolaitis-Putinas. Jonas Aistis. Antanas Miškinis. Pulgis Andriušis. Henrikas Radauskas. Juozas Kėkštas. Vytautas Mačernis. Julius Kaupas. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(18 puslapių)
  2007-03-29
 • Lietuvių XX amžiaus literatūra

  Realizmo estetika. Tautinio idealizmo literatūra. Modernizmo pradmenys. Simbolizmo raida. Lietuviškas avangardizmas. Neoromantikų karta. Realizmo poetika. Tarybinė literatūra. Pasipriešinimo literatūra. Egzodo literatūra. Nuo "atlydžio" iki nepriklausomybės. Poezija. Proza. Dramaturgija. Vaikų literatūra. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(36 puslapiai)
  2006-05-16
 • Lietuvos renesanso ir baroko literatūra

  Eugenijos Ulčinaitės "Lietuvos renesanso ir baroko literatūra" kultūrinė - istoriografinė analizė. Įvadas. Pagal H. White teksto analizavimo schemą. Monografijoje atskleisti baroko ir renesanso literatūros pagrindiniai bruožai. Pagal Joyse Appleby, Lynnhunt knygą "tiesos sakymas apie istoriją". Faktų išdėstymas momografijoje. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2009-12-17
 • Likimas Bitės Vilimaitės rinkinyje "Užpustytas traukinys"

  Bitė Vilimaitė, novelių rinkinys "Užpustytas traukinys". Įvadas. Darbo tema – likimo punktyrai B. Vilimaitės apsakyme "Užpustytas traukinys". Nepalankus likimas. Palankus likimas. Likimo veikiami ir apsakymuose veikiantys asmenys. Kas slepiasi po likimo kauke B. Vilimaitės apsakymuose? Išvados. Išnašos.
  Lietuvių literatūra, referatas(10 puslapių)
  2008-04-04
 • Literatūrinio žurnalo analizė: "Keturi vėjai"

  Įvadas. "Keturi vėjai". Žurnalo tematika. Pirmasis numeris. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2009-02-20
 • Literatūros atgimimas: naujieji autoriai

  Bronius Radzevičius, Saulius Šaltenis, Vanda Juknaitė, Bitė Vilimaitė. Įvadas. Autorius. Gyvenimo metai. Kūrybos ypatumai. Kūriniai. Žanrai. Tematika, problematika. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-25
 • Literatūros atgimimas: naujieji autoriai (2)

  Literatūros atgimimas: naujieji autoriai (B.Radzevičius, S. Šaltenis, B. Vilimaitė, V. Juknaitė). Įžanga. Lentelė apie autorius. Išvados. Komentaras.
  Lietuvių literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-11
 • M. Katiliškis "Užuovėja": lietuvių tradicijos

  Lietuvių tradicijos M. Katiliškio romane "Užuovėja". Įvadas. Apie Marių Katiliškį. Tradicijos "Užuovėjoje". Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(4 puslapiai)
  2010-02-11
Puslapyje rodyti po