Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Literatūra>Lietuvių literatūra>Lietuvių literatūros referatai

Lietuvių literatūros referatai (204 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • M. Valančiaus ir K. Aleknavičiaus kūryba: XIX amžiaus pamokymai vaikams

  Įvadas. Sentimentalizmo ir didaktinio švietimo požymiai K. Aleknavičiaus kūryboje. Motiejaus Valančiaus pamokymai. Panašumai bei skirtumai minėtų autorių kūryboje. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(7 puslapiai)
  2009-05-13
 • M.K. Čiurlionio "Saulės sonata" ir J. Degutytės eilėraščių ciklas M. K. Čiurlionio "Saulės sonatos" motyvais

  Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailė. "Saulės sonatos". "Allegro". "Andante". "Scherzo". Janina Degutytė – gamtos poetė.
  Lietuvių literatūra, referatas(4 puslapiai)
  2005-12-19
 • Maironio gyvenimas ir kūryba

  Įžanga. Biografija. Kūryba: Maironio lyrika, epiniai ir draminiai kūriniai. Pavasario balsų" eilėraščiai. Išvados. Iliustracijos.
  Lietuvių literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2005-07-13
 • Maironio gyvenimas ir kūryba (3)

  Maironio savybės, jo profesionalumas. Maironio kūryba, įkvėpimas.
  Lietuvių literatūra, referatas(7 puslapiai)
  2009-02-23
 • Maironio lyrika

  Maironio lyrika. Lyrikos meninės ypatybės.
  Lietuvių literatūra, referatas(12 puslapių)
  2006-02-14
 • Maironis

  Maironio biografijos faktai. Maironio kūriniai. Klasikinių įvaizdžių "gramatika" Maironio lyrikoje. Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros docentė. Maironis "Trakų pilis". Maironis "Išnyksiu kaip dūmas". Maironio kūrybos požymiai ir stilius. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvių literatūra, referatas(12 puslapių)
  2005-05-23
 • Maironis (3)

  Jonas Mačiulis - Maironis. Jono Mačiulio - Maironio kūryba ir požiūris. Maironio lyrikos savitumas ir ypatybės.
  Lietuvių literatūra, referatas(5 puslapiai)
  2005-06-23
 • Maironis (6)

  Maironis - lietuvių tautos atgimimo dainius. Maironio gyvenimo apžvalga. Romantizmo apibūdinimas. Romantizmo bruožai Maironio kūryboje. Apibendrinimas.
  Lietuvių literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-23
 • Maironis (8)

  Vaikystė. Pasirinktu keliu. Savarankiško darbo metai. Vakarop mintys.
  Lietuvių literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2007-01-18
 • Maironis (9)

  Įžanga. Maironio gyvenimo apžvalga. Kūrybos bruožai. Maironis ir jo darbai mano akimis.
  Lietuvių literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-14
 • Marcelijaus Martinaičio kūrybos bruožai

  Pratarmė. Įvadas. Biografija. Poezijos ypatumai. Eseistikos bruožai. Poezijos vertinimas. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(9 puslapiai)
  2008-10-15
 • Marcelijus Martinaitis (2)

  Marcelijus Martinaitis. Biografija. Kūryba. Eilėraščių rinkiniai.
  Lietuvių literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-05
 • Martynas Mažvydas – pirmasis raštijos pradininkas

  Pirmoji spausdinta lietuviška knyga. Martyno Mažvydo "Katekizmas" - lietuvių kultūros pradžios simbolis. "Katekizmo" paskirtis. Knygos dalys. Mažvydo biografija. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(4 puslapiai)
  2005-05-18
 • Martynas Mažvydas (4)

  Martyno Mažvydo biografija. Pirmosios knygos autorius. Didžiajai Lietuvos Kunigaikštystei. Martynas Mažvydas lietuvių rašytojų kūriniuose.
  Lietuvių literatūra, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-10
 • Martynas Mažvydas ir pirmoji lietuviška knyga "Katekizmas"

  Martyno Mažvydo gyvenimas. "Katekizmas" – svarbiausias M. Mažvydo veikalas. Mažvydo darbų bei "Katekizmo" svarba.
  Lietuvių literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-31
 • Martyno Mažvydo raštų leksika

  Pratarmė. Įvadas. Mažvydas, jo vardas ir kilmė. Mažvydo raštai. M. Mažvydo raštų leksika. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-13
 • Mažosios Lietuvos asmenybių savitumas. Kristijonas Donelaitis

  Įvadas. Kristijonas Donelaitis – poetas. Kristijonas Donelaitis – darbštus žmogus. K. Donelaitis – muzikantas. K. Donelaitis – puikus pavyzdys šiuolaikiniam žmogui. K. Donelaičio pažiūros. Apibendrinimas.
  Lietuvių literatūra, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-18
 • Mažosios Lietuvos lietuvių knyga 1809 – 1919 metais

  Įvadas. Mažosios Lietuvos politinė raida. Lietuviškos raštijos būklė. Lietuvių raštija 1809 – 1919 metais. Leidybos dinamika. Spaustuvių geografija. Spaudinių repertuaras. Leidėjai. Lietuviška periodinė spauda. Cenzūra. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(11 puslapių)
  2006-04-19
 • Mykolas Lietuvis ir jo traktatas "Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius"

  Įvadas. Mykolas Lietuvis ir jo traktatas "Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius". Mykolo Lietuvio traktato "Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius" fragmentai (10). Mykolo Lietuvio reikšmė Lietuvos kultūros istorijai.
  Lietuvių literatūra, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-08
 • Miškas ir lietuvis A. Baranausko poemoje "Anykščių šilelis"

  Įvadas: Antanas Baranauskas. Miškas ir lietuvis. Lietuvis neatsiejamas nuo miško. Miškas kaip dvasinio susikaupimo vieta. Poeto tikslas: priversti susimąstyti. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(5 puslapiai)
  2008-08-07
Puslapyje rodyti po